Vrácení zboží a reklamace

Chcete nám vrátit nebo reklamovat zboží?

Ať už z důvodu špatné volby nebo chybné dodávky, udělejte to jednoduše pomocí našeho reklamačního formuláře. Spojíme se s vámi nejpozději následující pracovní den a váš požadavek vyřešíme.

Práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE a zákazníka ve věci odpovědnosti za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. Více informací o reklamačních procesech najdete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Reklamační formulář
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout