Zelená kancelář

Řada domácností se již začíná zamýšlet nad tím, jak přispět k lepšímu životnímu prostředí. V práci však trávíme také hromadu času. Proč tedy nemyslet na životní prostředí i tam? Může to být užitečná společná činnost, která podpoří nejen přírodu, ale také firemní kulturu. Co třeba začít tříděním odpadu, oboustranným tiskem nebo nákupem ekologických výrobků?

V našem internetovém obchodě naleznete řadu výrobků, které přispívají k lepšímu životnímu prostředí. Abychom Vám nákup ulehčili, označili jsme ekologické produkty značkou ECO. Ve výběru produktů ve spodní liště našeho e-shopu jsme vytvořili odkaz na všechny Ekologické produkty, které nabízíme a zpracovali pro Vás přehled všech nejpoužívanějších ekoznaček. 

 

Jak poznáte opravdovou ochranu přírody?

Ekoznačky jsou jednoduchým a snadno zapamatovatelným symbolem. Označují výrobky, u kterých je deklarováno třetí stranou, že plní předem stanovené požadavky na ochranu životního prostředí. Můžete je použít jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží. Spolu s certifikáty jsou pro Vás věrohodnou a srozumitelnou informací o vlastnostech výrobku a o jeho vlivu na životní prostředí.

Ekologicky šetrný výrobek
Ekologicky šetrný výrobek
je ekoznačkou České republiky používanou v národním programu environmentálního značení. Značka dává spotřebitelům možnost dobrovolně při nákupu preferovat výrobky zohledňující požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
EU Ecolabel
EU Ecolabel
ekoznačku spravovanou Evropskou unií uznávají všichni členové EU. Označuje výrobky, které jsou ve své kategorii nejméně škodlivé pro životní prostředí. Kritéria standardu značky nejsou založeny na jednom faktoru, ale na studiích, které analyzují vliv výrobku nebo služby na životní prostředí během celého cyklu, od získávání primární suroviny v předvýrobní fázi, během výroby, distribuce a jeho likvidace.
FSC
FSC®
certifikát, že výrobek pochází z lesů, které jsou obhospodařovány udržitelným způsobem, který vydává nevládní nezisková organizace, podporující ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy.
PEFC
PEFC™
zaručuje, že papír, který používáte, je vyroben z buničiny vyrobené výhradně z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, v souladu s postupy slučitelnými s ochranou lesních zdrojů a ekonomickým a sociálním blahobytem dotčených obyvatel.
Natur papír
Natur papír
značka zaručuje, že výrobek byl vyroben ze sběrového papíru. Garantem udělení značky je Výzkumný ústav papírenský.
MODRÝ ANDĚL
MODRÝ ANDĚL
Nejstarší ekoznačka na světě. Vznikla roku 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se uděluje výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy.
ECF
ECF
je technika, která využívá pro bělení dřevní buničiny oxid chloričitý. Pokud potřebujete bělený papír, využijte takový, který není bělený chlórem (Total Chlorine Free - TCF) nebo bělený bez elementárního chlóru (Elemental Chlorine Free - ECF). Výroba chlóru je náročná a často ji doprovází toxické úniky.
Severská labuť
Severská labuť
je dánské oficiální označení pro výrobky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena Severskou radou ministrů v roce 1989 a používá se ve všech severských zemích, tj. v Dánsku, Norsku, Švédsku, Finsku a na Islandu. Ekologické značení má dopad na spotřebu a výrobu takovým způsobem, že jsou šetrnější k životnímu prostředí, a jeho cílem je snížit celkový dopad na životní prostředí tak, aby bylo čistší – ve prospěch zdraví lidí, životního prostředí a zdrojů Země.
Green Range
Green Range
je ochranná známka společnosti Mondi pro ekologicky přínosné výrobky. Součástí značky jsou vybrané papíry společnosti Mondi. Vyrábějí se z FSC nebo PEFC certifikovaného dřeva z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů nebo ze 100% recyklovaného papíru nebo se vyrábějí zcela bez chlóru (TCF).
Umweltzeichen
Umweltzeichen
Výrobky nesoucí tuto značku spotřebitele informují o tom, že při jejich výrobě i balení byly zohledněny požadavky na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
Bio
Bio
Biopotraviny vyrobené v České republice poznáte podle národní bioznačky - zelené zebry. Kromě ní najdeme na výrobku také kód příslušné certifikační organizace. Všechny biopotraviny vyprodukované v EU nesou také evropskou bioznačku - zelený list z hvězdiček. Čeští distributoři musí povinně na obalech umisťovat také zemi původu zemědělských surovin, ze kterých je výrobek vyroben.
Humane Cosmetics Standard (HCS)
Humane Cosmetics Standard (HCS)
celosvětově uznávané kritérium pro kosmetiku a spotřební zboží bez pokusů na zvířatech. Firmy označené certifikátem HCS nesmí provádět pokusy na zvířatech, ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho nesmí používat ingredience, které byly na zvířatech po určitém datu nově otestovány.
Natural Products Association (NPA)
Natural Products Association (NPA)
Certifikát organizace Natural Products Association (NPA) je udělován ekologicky šetrným výrobkům, které nebyly v žádné fázi výroby testovány na zvířatech. Přírodní produkty s logem NPA minimálně z 95 % obsahují čistě přírodní látky a kromě výše zmíněných kritérií navíc pomáhají udržitelnému rozvoji - jsou baleny v biologicky odbouratelných obalech.
BDIH, NaTrue či Vegan
BDIH, NaTrue či Vegan
jsou nezávislé certifikáty pro usnadnění orientace na trhu s kosmetikou. Jsou udělované výrobkům, které zaručují, že ve výrobcích nejsou určité látky. Některé certifikáty znamenají, že podíl surovin pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství, jiné zase to, že ve výrobku nejsou látky živočišného původu. Kosmetika s logem "NaTrue" nesmí obsahovat syntetická barviva nebo vůně, ropné produkty, silikonové oleje a jejich deriváty, geneticky modifikované suroviny. Důraz je kladen i na transparentnost vůči zákazníkovi. Samozřejmostí je netestování surovin ani výrobků na zvířatech. Certifikovaná přírodní kosmetika (CPK) je národní značkou a označuje výrobky z čistě přírodních produktů. Certifikovaná přírodní kosmetika bio navíc obsahuje danou výši surovin z ekologického zemědělství.
Spravedlivý obchod (Fair trade)
Spravedlivý obchod (Fair trade)
některé produkty jsme nuceni kupovat z dovozu. Certifikát zaručuje, že se při produkci výrobků dodržovaly určité standardy sociální (vyloučila se práce dětí, producenti dostali přiměřenou odměnu za práci, omezilo se použití toxických látek atd.). Označuje především výrobky jako kakao, kávu, čaj či čokoládu.
Energy star
Energy star
značka EU pro výpočetní techniku. Logo označuje spotřebiče s nízkou provozní spotřebou energie za provozu i v pohotovostním režimu.
Confidence in Textiles
Confidence in Textiles
Celosvětově jednotný testovací a certifikační systém pro textilní suroviny, meziprodukty a konečné produkty ve všech fázích výroby. Certifikace pokrývá mnoho lidských a ekologických atributů, včetně škodlivých látek, které jsou zakázány a regulovány zákonem a chemikálií, o nichž je známo, že jsou škodlivé pro zdraví, ale nejsou oficiálně zakázány.
Na co si dát pozor?

Někteří výrobci na trhu si vymýšlejí své vlastní označení eko výrobků. Mají jejich výrobkům dát pečeť ekologičnosti a vzbudit zájem spotřebitelů bez vynaložených peněžních prostředků. Mohou být pravdivé, ale protože nejsou garantované nezávislým subjektem, samy o sobě nemají žádnou vypovídací hodnotu. Může se jednat o nápisy „ekologicky nezávadné“, „100% přírodní“, apod. Uznávanou ekoznačkou také nejsou označení na výrobku "obal patří do koše", ani označení materiálu, ze kterého je vyroben obal. Podobně zavádějící je třeba na plastové tašce či na papírovém obalu nápis „recyklovatelný obal“ nebo 100% recyklovatelný. Recyklovatelné je téměř všechno, obal se ovšem musí dostat do příslušného zpracovatelského řetězce. Nápis „recyklovaný“ by naproti tomu měl znamenat, že na výrobu produktu byly znovu zpracovány již použité materiály. Pravdivost těchto nápisů se však velmi obtížně ověřuje.

Recyklační symboly

určují, že obal je možné recyklovat či že je vyroben z recyklovaných materiálů. Čísla a písmena pod tímto symbolem uvádějí, z jakého materiálu je výrobek vyroben. Základem značky je tří šipkový recyklační trojúhelník ve dvou možných variantách. Průhledný trojúhelník z nevyplněných šipek znamená, že obal je vyroben z již recyklovaného materiálu. Trojúhelník s vyplněnými šipkami značí, že obal je určen k recyklaci. Symbol je doplněn o písmennou, číselnou nebo kombinovanou zkratku konkrétního materiálu, ze kterého je obal vyroben.

U ekologicky šetrných výrobků je také vhodné zvážit, zda nedat přednost českému výrobku před zahraničním. Doprava totiž vzhledem k produkci výfukových plynů a jiných škodlivin ekologičnost výrobku snižuje.

 

"Žijeme v přírodě. Ochraňujme ji na tom malém kousku, kde žijeme. Právě tohle je totiž ten nejdůležitější kousek přírody, na kterém to právě my můžeme změnit. Bez čistého vzduchu a pitné vody nebudeme totiž ani my a naše sny."

 

Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout