D-Aroma Levandule - difuzér 100 ml

D-Aroma Levandule - difuzér 100 ml
Popis produktu
Ekonomicky výhodný aroma difuzér D-Aroma s tyčinkami pro postupné uvolňování vůně, 100 ml v elegantním provedení,díky němuž u vás doma nebo v kanceláři zavládne příjemná atmosféra. Intenzita vůně závisí na množství vložených tyčinek. Vůně levandule. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použití s přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 807104
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 5907572928051
Vaše cena 157,30
bez DPH 130
Originální balení 6 ks
Podobné produkty

Millefiori Milano Lime & Vetiver - difuzér 100 ml

Millefiori Milano Lime & Vetiver - difuzér 100 ml
807061
Skladem
625,57 /ks517 bez DPH 21%

Millefiori Milano White Musk - difuzér 250 ml

Millefiori Milano White Musk - difuzér 250 ml
807001
Skladem
871,20 /ks720 bez DPH 21%

D-Aroma Růže - difuzér 100 ml

D-Aroma Růže - difuzér 100 ml
807106
> 10 ks skladem
157,30 /ks130 bez DPH 21%

Millefiori Milano Lime & Vetiver - difuzér 250 ml

Millefiori Milano Lime & Vetiver - difuzér 250 ml
807062
Skladem
871,20 /ks720 bez DPH 21%

Millefiori Milano Nero - difuzér 250 ml

Millefiori Milano Nero - difuzér 250 ml
807003
Skladem
871,20 /ks720 bez DPH 21%

Millefiori Milano Sandalo Bergamotto - difuzér 250 ml

Millefiori Milano Sandalo Bergamotto - difuzér 250 ml
807004
Skladem
871,20 /ks720 bez DPH 21%

D-Aroma Exclusive Tropical Vibe - difuzér 100 ml

D-Aroma Exclusive Tropical Vibe - difuzér 100 ml
807102
Skladem
225,06 /ks186 bez DPH 21%

D-Aroma Pomeranč a Skořice - difuzér 100 ml

D-Aroma Pomeranč a Skořice - difuzér 100 ml
807105
> 10 ks skladem
157,30 /ks130 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout