Sidolux Nábytek - proti prachu Marseillské mýdlo 400 ml

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseillské mýdlo 400 ml
Dárek
Popis produktu:
Sidolux M proti prachu s vůní marseillského mýdla. Speciální sprej vhodný na většinu povrchů, které se doma nachází. Je možné jej použít na dřevo, MDF, plast, lakované povrchy a nerez. Je vhodný na běžné denní čištění všech výše uvedených ploch od nečistot, mastnoty a prachu. Prostředek má velmi příjemnou vůni. Cena za ks.

Tajemství produktu spočívá ve speciální aktivní pěně. Díky ní odstraňuje prostředek veškeré drobné částice z povrchu nábytku a nezanechává šmouhy. Kromě toho vytváří na vyčištěném povrchu aktivní štít, který chrání nábytek před opětovným usazováním prachu.br>
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 651089
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 5902986201905
Vaše cena 87,12
bez DPH 72,00
Dárek zdarma
za každé 2 ks, 1 ks
Originální balení 600 ks
Podobné produkty

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseille a levandule 400 ml

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseille a levandule 400 ml
651088
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Nábytek - proti prachu Magnolia 400 ml

Sidolux Nábytek - proti prachu Magnolia 400 ml
651071
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%
Dárek

Vento - spray na nábytek Proti prachu 300 ml

Vento - spray na nábytek Proti prachu 300 ml
631082
Není skladem
78,65 /ks65,00 bez DPH 21%

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 1 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 1 l
613033
> 100 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l
613076
> 50 ks skladem
258,94 /ks214,00 bez DPH 21%
Dárek

Real - prostředek proti prachu 300 ml

Real - prostředek proti prachu 300 ml
647206
> 5 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Overal pracovní proti prachu XXL

Overal pracovní proti prachu XXL
850338
> 10 ks skladem
38,72 /ks32,00 bez DPH 21%

Overal pracovní proti prachu M

Overal pracovní proti prachu M
850335
Není skladem
38,72 /ks32,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout