Cleamen 147 - strojní mytí podlah s regulovanou pěnivostí 5 l

Cleamen 147 - strojní mytí podlah s regulovanou pěnivostí 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Prostředek určený pro strojní a ruční mytí voděodolných podlahových krytin s příjemnou parfemací. Nepěnivý, s výbornými mycími vlastnostmi, na podlahy typu Vinyl - PVC, žula, teraco, mramor, pískovec, dlažba, marmoleum, terakota apod. S úspěchem lze použít i na mytí svislých ploch obkladů pomocí mopů. Využití najde ve všech oblastech úklidu, jako jsou obchodní centra, administrativní budovy, školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče a průmyslu.

Nedoporučuje se používat ne neošetřené dřevo. Při použití koncentrace vyšší jak 1%, doporučujeme podlahu nebo svislé plochy setřít čistou vodou. Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům. Hmotnost: 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648130
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8595683802147
Vaše cena 693,33
bez DPH 573
Originální balení 128 ks
Podobné produkty

Cleamen 141 - strojní mytí podlah 5 l

Cleamen 141 - strojní mytí podlah 5 l
648119
> 10 ks skladem
1 047,86 /ks866 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 145 - Depon, strojní a ruční mytí podlah 5 l

Cleamen 145 - Depon, strojní a ruční mytí podlah 5 l
644052
> 10 ks skladem
680,02 /ks562 bez DPH 21%
Český výrobek

VO*GO! - strojní mytí podlah alkalický 40 l

VO*GO! - strojní mytí podlah alkalický 40 l
647371-Z
Není skladem
2 146,54 /ks1 774 bez DPH 21%

GO! - strojní mytí podlah alkalický 10 l

GO! - strojní mytí podlah alkalický 10 l
647370
Skladem
620,73 /ks513 bez DPH 21%

VO*GO! - strojní mytí podlah neutral 40 l

VO*GO! - strojní mytí podlah neutral 40 l
647369-Z
Není skladem
1 464,10 /ks1 210 bez DPH 21%

GO! - strojní mytí podlah neutral 10 l

GO! - strojní mytí podlah neutral 10 l
647368
Skladem
439,23 /ks363 bez DPH 21%

Cleamen 230 - strojní mytí nádobí 6 l

Cleamen 230 - strojní mytí nádobí 6 l
648133
Skladem
770,77 /ks637 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - strojní mytí nádobí 5,5 kg

Lavon - strojní mytí nádobí  5,5 kg
647286
Skladem
627,99 /ks519 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout