Cleamen 147 - strojní mytí podlah s regulovanou pěnivostí 5 l

Cleamen 147 - strojní mytí podlah s regulovanou pěnivostí 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Prostředek určený pro strojní a ruční mytí voděodolných podlahových krytin s příjemnou parfemací. Nepěnivý, s výbornými mycími vlastnostmi, na podlahy typu Vinyl - PVC, žula, teraco, mramor, pískovec, dlažba, marmoleum, terakota apod. S úspěchem lze použít i na mytí svislých ploch obkladů pomocí mopů. Využití najde ve všech oblastech úklidu, jako jsou obchodní centra, administrativní budovy, školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče a průmyslu.

Nedoporučuje se používat ne neošetřené dřevo. Při použití koncentrace vyšší jak 1%, doporučujeme podlahu nebo svislé plochy setřít čistou vodou. Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům. Hmotnost: 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648130
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595683802147
Vaše cena 693,33
bez DPH 573,00
Originální balení 128 ks
Podobné produkty

Cleamen 141 - strojní mytí podlah 5 l

Cleamen 141 - strojní mytí podlah 5 l
648119
> 10 ks skladem
1 047,86 /ks866,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 145 - Depon, strojní a ruční mytí podlah 5 l

Cleamen 145 - Depon, strojní a ruční mytí podlah 5 l
644052
> 10 ks skladem
680,02 /ks562,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 230 - strojní mytí nádobí 6 l

Cleamen 230 - strojní mytí nádobí 6 l
648133
Skladem
770,77 /ks637,00 bez DPH 21%
Český výrobek

LAVON strojní mytí nádobí 5,5 kg

LAVON strojní mytí nádobí  5,5 kg
647286
Skladem
627,99 /ks519,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

LAVON strojní mytí nádobí 22 kg

LAVON strojní mytí nádobí 22 kg
647289-Z
Na objednávku
2 418,79 /ks1 999,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

LAVON strojní mytí nádobí 18 kg

LAVON strojní mytí nádobí 18 kg
647288-Z
Na objednávku
2 014,65 /ks1 665,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

LAVON strojní mytí nádobí 11 kg

LAVON strojní mytí nádobí 11 kg
647287-Z
Na objednávku
1 226,94 /ks1 014,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

Cleamen 250 - ruční mytí nádobí 5 l

Cleamen 250 - ruční mytí nádobí 5 l
648097
Skladem
436,81 /ks361,00 bez DPH 21%
Český výrobek