Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky, 5 l

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky, 5 l
Český výrobek
Popis produktu
Cleamen 310 je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních úsad z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení - díky vysoké koncentraci účinných kyselin má antibakteriální účinek. Přípravek aplikujte přímo do záchodové mísy či pisoáru z aplikační láhve, tzv. kachny pod límec. V případě menších znečištění či běžných úklidů je možno přípravek ředit v poměru 1:1 s vodou. Po aplikaci nechte přípravek působit, pomocí WC kartáče odstraňte mechanicky usazeniny a poté jej opláchněte vodou. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648113
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595683801362
Vaše cena 464,64
bez DPH 384
Podobné produkty

Herlitz - deska spisová A4 12 dílný organizér, modrá

Herlitz - deska spisová A4 12 dílný organizér, modrá
250246
Skladem
307,34 /ks254 bez DPH 21%

Mitia Family - mýdlo tekuté Green apple 5 l

Mitia Family - mýdlo tekuté Green apple 5 l
631001
> 10 ks skladem
188,76 /ks156 bez DPH 21%
Český výrobek

Mitia - mýdlo tekuté Apple and aloe, 1 l

Mitia - mýdlo tekuté Apple and aloe, 1 l
631036
> 50 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobek

Optys - výdajový pokladní doklad A6, 50 listů (1311)

Optys - výdajový pokladní doklad A6,  50 listů (1311)
291001
> 10 ks skladem
18,15 /ks15 bez DPH 21%
Český výrobek

Curver Rattan - košík hnědý A6

Curver Rattan - košík hnědý A6
806549
> 5 ks skladem
72,60 /ks60 bez DPH 21%

HP 508X CF361X, modrý toner, Caesar 9500s

HP 508X CF361X, modrý toner, Caesar 9500s
111041
Skladem
2 104,19 /ks1 739 bez DPH 21%

* Kresli.to - omalovánky A4 Afrika

* Kresli.to - omalovánky A4 Afrika
549135
> 10 ks skladem
52 /ks
Český výrobekVýprodej

Avery Zweckform - etikety ,,Neklopit" 74 x 100 mm

Avery Zweckform - etikety ,,Neklopit" 74 x 100 mm
339237
Skladem
493,68 /ks408 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout