Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 5 l

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Cleamen 310 je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních úsad z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení - díky vysoké koncentraci účinných kyselin má antibakteriální účinek. Přípravek aplikujte přímo do záchodové mísy či pisoáru z aplikační láhve, tzv. kachny pod límec. V případě menších znečištění či běžných úklidů je možno přípravek ředit v poměru 1:1 s vodou. Po aplikaci nechte přípravek působit, pomocí WC kartáče odstraňte mechanicky usazeniny a poté jej opláchněte vodou. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Kód produktu 648113
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8595683801362
Vaše cena 464,64
bez DPH 384,00
Podobné produkty

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 750 ml

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 750 ml
644058
> 100 ks skladem
101,64 /ks84,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo Razant - čistič odpadů gelový 1,2 l

Savo Razant - čistič odpadů gelový 1,2 l
612017
> 10 ks skladem
152,46 /ks126,00 bez DPH 21%

Cleamen 146 - ECO čistič a leštič 1 l

Cleamen 146 - ECO čistič a leštič 1 l
644061
> 10 ks skladem
141,57 /ks117,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

LAVON WC čistič fresh pine, 5 l

LAVON WC čistič fresh pine, 5 l
647275
Skladem
151,25 /ks125,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

LAVON WC čistič fresh pine 750 ml

LAVON WC čistič fresh pine 750 ml
647274
Není skladem
39,93 /ks33,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

* Milit TC - WC čistič 5 l

* Milit TC - WC čistič 5 l
613042
> 10 ks skladem
358,16 /ks296,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Willi - WC čistič, 5 kg

* Willi - WC čistič, 5 kg
603123
Skladem
136,73 /ks113,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobekVýprodej

* Willi - WC čistič 750 g

* Willi - WC čistič 750 g
603122
> 10 ks skladem
42,35 /ks35,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobekVýprodej