* Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizér pachů 5 l

* Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizér pachů 5 l
Český výrobek
Popis produktu
Vysoce koncentrovaný prostředek určený k neutralizaci pachů a zvýraznění vůně prostoru nebo pracovního roztoku. Výborně rozkládá pachy a zanechává příjemnou svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200. Proto je zejména určen do generálních a kuchyňských oblastí. Při použití v mycím roztoku nezanechává olejové skvrny a zvyšuje parfemační účinek mycích lázních. Přípravek lze použít jak spolu s ostatními prostředky modré a zelené řady Cleamen, tak i samostatně do vody. Při aplikaci rozprašovačem přípravek nedělá skvrny na nábytku a textiliích a prostor dlouhodobě provoní. Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách i prostoru. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 648108
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8594011504524
Vaše cena 1 105,94
bez DPH 914
Zvýhodněná cena
Podobné produkty

Pachožrout - neutralizér pachů, Broskev a meruňka 500 ml

Pachožrout - neutralizér pachů, Broskev a meruňka 500 ml
647409
Skladem
163,35 /ks135 bez DPH 21%

Pachožrout - neutralizér pachů, Bavlna a pivoňka 500 ml

Pachožrout - neutralizér pachů, Bavlna a pivoňka 500 ml
647410
> 10 ks skladem
163,35 /ks135 bez DPH 21%

Cleamen 302/402 - osvěžovač, neutralizér pachů 550 ml

Cleamen 302/402 - osvěžovač, neutralizér pachů 550 ml
648131
Skladem
222,64 /ks184 bez DPH 21%
Český výrobek

Pachožrout - neutralizér pachů, Třešeň 500 ml

Pachožrout - neutralizér pachů, Třešeň 500 ml
647408
> 10 ks skladem
163,35 /ks135 bez DPH 21%

Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizér pachů 550 ml

Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizér pachů 550 ml
648101
> 5 ks skladem
200,86 /ks166 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout