Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizátor pachů 5 l

Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizátor pachů 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Vysoce koncentrovaný prostředek určený k neutralizaci pachů a zvýraznění vůně prostoru nebo pracovního roztoku. Výborně rozkládá pachy a zanechává příjemnou svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200. Proto je zejména určen do generálních a kuchyňských oblastí. Při použití v mycím roztoku nezanechává olejové skvrny a zvyšuje parfemační účinek mycích lázních. Přípravek lze použít jak spolu s ostatními prostředky modré a zelené řady Cleamen, tak i samostatně do vody. Při aplikaci rozprašovačem přípravek nedělá skvrny na nábytku a textiliích a prostor dlouhodobě provoní. Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách i prostoru. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 648108
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8594011504524
Vaše cena 1 105,94
bez DPH 914,00
Podobné produkty

Cleamen 302/402 - osvěžovač, neutralizátor pachů 550 ml

Cleamen 302/402 - osvěžovač, neutralizátor pachů 550 ml
648131
> 5 ks skladem
222,64 /ks184,00 bez DPH 21%
Český výrobek

* Cleamen 302/402 osvěžovač, neutralizátor pachů 1l

* Cleamen 302/402 osvěžovač, neutralizátor pachů 1l
644054
Skladem
324,28 /ks268,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

Sencor SLA 201 - laminátor A4

Sencor SLA 201 - laminátor A4
509022
Skladem
822,80 /ks680,00 bez DPH 21%

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Třešeň

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Třešeň
480074-Z
Na objednávku
6 316,20 /ks5 220,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Ořech

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Ořech
480075-Z
Na objednávku
6 316,20 /ks5 220,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Buk

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Buk
480072-Z
Na objednávku
6 316,20 /ks5 220,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Divoká hruška

Stůl kancelářský 201 - 800 x 1200 x 25, výška 742, Divoká hruška
480073-Z
Na objednávku
6 316,20 /ks5 220,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Ron - napínáčky 201, 14 mm, kobercové 100 ks

Ron - napínáčky 201, 14 mm, kobercové 100 ks
515007
> 100 ks skladem
48,40 /ks40,00 bez DPH 21%
Český výrobek