Krystal ECO - na koupelny 750 ml

Krystal ECO - na koupelny 750 ml
Český výrobekEkologický produkt
Popis produktu:
Krystal na koupelny je špičkovým výrobkem kombinujícím vysokou účinnost odstraňování zbytků mýdel, kosmetických prostředků a vodního kamene z čištěných povrchů s maximální korozní tolerancí vůči všem kovovým doplňkům vybavení koupelen. Díky svému unikátnímu složení zanechává po použití vysoký lesk a ochrannou polymerní vrstvu. Ekologický produkt. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 648031
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594011503428
Vaše cena 91,96
bez DPH 76
Originální balení 18 ks
Podobné produkty

Krystal na koupelny 750 ml

Krystal na koupelny 750 ml
648122
> 10 ks skladem
116,16 /ks96 bez DPH 21%

Krystal ECO - na nádobí 750 ml

Krystal ECO - na nádobí 750 ml
648033
> 10 ks skladem
67,76 /ks56 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal ECO - WC gel cleaner 750 ml

Krystal ECO - WC gel cleaner 750 ml
620071
Skladem
64,13 /ks53 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal na koupelny, 5 l

Krystal na koupelny, 5 l
648123
Skladem
431,97 /ks357 bez DPH 21%

Cif - prostředek na koupelny 750 ml

Cif - prostředek na koupelny 750 ml
614035
> 50 ks skladem
114,95 /ks95 bez DPH 21%

Krystal na nádobí Lemongrass 750 ml

Krystal na nádobí Lemongrass 750 ml
644051
> 10 ks skladem
59,29 /ks49 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na nábytek, leštěnka 750 ml

Krystal na nábytek, leštěnka 750 ml
644048
> 10 ks skladem
112,53 /ks93 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
644049
> 10 ks skladem
64,13 /ks53 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout