Krystal Soft Cream - čisticí krém 600 ml

Krystal Soft Cream - čisticí krém 600 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Vyznačuje se dokonalou mycí schopností, a to i na velmi zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Abrazivo v něm obsažené napomáhá dokonalému umytí, avšak jeho jemnost zaručuje nenarušení čištěných ploch. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648030
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595683801881
Vaše cena 61,71
bez DPH 51
Originální balení 19 ks
Podobné produkty

Real Klasik - krém čisticí tekutý Levandule 600 ml

Real Klasik - krém čisticí tekutý Levandule 600 ml
613009
> 100 ks skladem
62,92 /ks52 bez DPH 21%
Český výrobek

Real Industry - krém čisticí 600 ml

Real Industry -  krém čisticí 600 ml
647024
> 10 ks skladem
64,13 /ks53 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - čisticí krém 600 g

Lavon - čisticí krém 600 g
647199
> 10 ks skladem
39,93 /ks33 bez DPH 21%
Český výrobek

Mio universal - prostředek čisticí vhodný i na ruce 600 g

Mio universal - prostředek čisticí vhodný i na ruce 600 g
613011
> 100 ks skladem
58,08 /ks48 bez DPH 21%
Český výrobek

Cif Cream - tekutý písek Lemon 500 ml

Cif Cream - tekutý písek Lemon 500 ml
620013
> 5 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%

Cif Cream - tekutý písek bílý 500 ml

Cif Cream - tekutý písek bílý 500 ml
620012
> 50 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%

Lavon - čisticí krém, 5 kg

Lavon - čisticí krém, 5 kg
647278
Není skladem
208,12 /ks172 bez DPH 21%
Český výrobek

Real Klasik - krém čisticí tekutý Levandule, 6 kg

Real Klasik - krém čisticí tekutý Levandule, 6 kg
647193
> 10 ks skladem
578,38 /ks478 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout