Cleamen 240 - trouby, grily, krbová skla 1 l

Cleamen 240 - trouby, grily, krbová skla 1 l
Český výrobek
Popis produktu
Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečicích trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena. Přípravek nanášejte na znečistěný povrch grilů, sporáků, konvektomatů, digestoří, pomocí rozprašovače. Nechte reagovat. Pokud je možné, znečištěný povrch nahřát (max. na 40 °C), pak je reakce rychlejší. Po době působení povrch dobře omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648008
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8595683800167
Vaše cena 281,93
bez DPH 233
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Lavon - koupelna 500 ml

Lavon - koupelna 500 ml
647273
> 10 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%
Český výrobek

Kores Kolores - pastelky trojhranné, s ořezávátkem 12 barev

Kores Kolores - pastelky trojhranné, s ořezávátkem 12 barev
407011
> 10 ks skladem
78,65 /ks65 bez DPH 21%

Roberto Crocchini - tyčinky rozmarýnové 150 g

Roberto Crocchini - tyčinky rozmarýnové 150 g
710105
Skladem
52,64 /ks47 bez DPH 12%

Vipor Top - pytle 60 l, LDPE, 24 mikronů, extra pevné, černé 10 ks

Vipor Top - pytle  60 l, LDPE, 24 mikronů, extra pevné, černé 10 ks
655015
> 1000 ks skladem
44,77 /ks37 bez DPH 21%
DoporučujemeRecyklovaný výrobek

S&K - etikety A4 plus, 210 x 148,5 mm, 100 archů

S&K - etikety A4 plus, 210 x 148,5 mm, 100 archů
243013
> 100 ks skladem
312,18 /ks258 bez DPH 21%
Český výrobek

Luxor 250 - popisovač permanent 1 - 3 mm, modrý

Luxor 250 - popisovač permanent 1 - 3 mm, modrý
412086
> 10 ks skladem
15,73 /ks13 bez DPH 21%

Taška dárková LUX mix květiny, 180 x 235 x 80 mm

Taška dárková LUX mix květiny, 180 x 235 x 80 mm
549310
> 10 ks skladem
49,61 /ks41 bez DPH 21%

* Rukavice máčené 10 LAAV, modré, vel. 11

* Rukavice máčené 10 LAAV, modré, vel. 11
850040
> 50 pár skladem
29,04 /pár24 bez DPH 21%
Zvýhodněná cena
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout