Cleamen 240 - trouby, grily, krbová skla 1 l

Cleamen 240 - trouby, grily, krbová skla 1 l
Český výrobek
Popis produktu:
Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena. Přípravek nanášejte na znečistěný povrch grilů, sporáků, konvektomatu, digestoří, pomocí rozprašovače. Nechte reagovat. Pokud je možné, znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší. Po době působení povrch dobře omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Kód produktu 648008
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595683800167
Vaše cena 271,04
bez DPH 224,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml
647028
> 10 ks skladem
124,63 /ks103,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 241 - konvektomaty, grily 5,5 l

Cleamen 241 - konvektomaty, grily 5,5 l
648124
Není skladem
1 006,72 /ks832,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Satur Blesk - skla a lesklé povrchy, 5 l

Satur Blesk - skla a lesklé povrchy, 5 l
647350
Skladem
206,91 /ks171,00 bez DPH 21%
Novinka

LAVON skla a lesklé povrchy P9, 500 ml

LAVON skla a lesklé povrchy P9, 500 ml
647202
> 10 ks skladem
59,29 /ks49,00 bez DPH 21%
Český výrobek

GO! Profi - skla a lesklé povrchy 706 s alkoholem 5 l

GO! Profi - skla a lesklé povrchy 706 s alkoholem 5 l
647381
Skladem
427,13 /ks353,00 bez DPH 21%
Novinka

GO! Profi - skla a lesklé povrchy 706 s alkoholem 1 l

GO! Profi - skla a lesklé povrchy 706 s alkoholem 1 l
647380
> 10 ks skladem
107,69 /ks89,00 bez DPH 21%
Novinka

Satur Blesk - skla a lesklé povrchy 500 ml

Satur Blesk - skla a lesklé povrchy 500 ml
647349
> 10 ks skladem
56,87 /ks47,00 bez DPH 21%
Novinka

Dahle PS 240 - skartovač (P-4), 10 listů

Dahle PS 240 - skartovač (P-4), 10 listů
548140
Není skladem
6 335,56 /ks5 236,00 bez DPH 21%