Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 1 l

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 1 l
Český výrobek
Popis produktu:
Prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah. Zejména je určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy. Podlahám dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648002
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595683800082
Vaše cena 100,43
bez DPH 83,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 5 l

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 5 l
648003
> 10 ks skladem
348,48 /ks288,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 410 - koupelny s leskem 1 l

Cleamen 410 - koupelny s leskem 1 l
644065
> 50 ks skladem
130,68 /ks108,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 410 - koupelny s leskem 5 l

Cleamen 410 - koupelny s leskem 5 l
648111
Skladem
508,20 /ks420,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 5 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 5 l
647284
Skladem
285,56 /ks236,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 1 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 1 l
647283
> 5 ks skladem
81,07 /ks67,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 5 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 5 l
647143
> 10 ks skladem
283,14 /ks234,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 1 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 1 l
647142
> 50 ks skladem
81,07 /ks67,00 bez DPH 21%
Český výrobek

DSB CB 122 - vazač kroužkový

DSB CB 122 - vazač kroužkový
507006
Není skladem
4 094,64 /ks3 384,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout