WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
Popis produktu
Wc Net Intense gel čistí vaši toaletu a kromě toho jí díky nové receptuře dodá příjemnou a dlouhotrvající vůni. Nové složení bylo vyvinuto tak, aby zajistilo vedle účinného čištění také dlouhotrvající příjemné a intenzivní provonění toalety. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 647244
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8004050036738
Vaše cena 68,97
bez DPH 57
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Koh-i-noor - barva temperová 16 ml, 6 barev

Koh-i-noor - barva temperová 16 ml,  6 barev
470000
> 50 ks skladem
122,21 /ks101 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy Blue Fresh 1 l

Lavon - podlahy Blue Fresh 1 l
647279
> 10 ks skladem
58,08 /ks48 bez DPH 21%
Český výrobek

Canon CLI-571M XL, 0333C001 inkoust purpurový 11 ml

Canon CLI-571M XL, 0333C001 inkoust purpurový 11 ml
562116-Z
Není skladem
620,73 /ks513 bez DPH 21%

Skleničky na sekt - plastové 130 ml, mix černá/ zlatá, 4 ks

Skleničky na sekt - plastové 130 ml, mix černá/ zlatá, 4 ks
807108
> 10 bal skladem
52,03 /bal43 bez DPH 21%

Creall - barva temperová, 500 ml oranžová

Creall - barva temperová,  500 ml oranžová
548105
> 5 ks skladem
123,42 /ks102 bez DPH 21%

Canon PFI102Y žlutý inkoust, 130 ml

Canon PFI102Y žlutý inkoust, 130 ml
506192-Z
Není skladem
2 088,46 /ks1 726 bez DPH 21%

Fixinela - WC gel extra silná 750 ml

Fixinela - WC gel extra silná 750 ml
613105
> 10 ks skladem
87,12 /ks72 bez DPH 21%

Canon CLI-521 BK černý inkoust, 9 ml

Canon CLI-521 BK černý inkoust, 9 ml
562026-Z
Není skladem
537,24 /ks444 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout