Corona - dezinfekce rukou antivirová 5 l

Corona - dezinfekce rukou antivirová 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Bezoplachová dezinfekce na ruce na bázi alkoholu. Účinná proti virům, bakteriím a kvasinkám. Účinnost testována dle ČSN EN 14479+A2 (virucidní), EN 13727 (baktericidní), EN 13624 (levurocidní). Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Podráždění očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Hořlavé kapaliny. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 647001
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8594004376657
Vaše cena 1 147,08
bez DPH 948
Originální balení 114 ks
Podobné produkty

* Corona, antivirová dezinfekce rukou 500ml

* Corona, antivirová dezinfekce rukou 500ml
647002
> 10 ks skladem
170,61 /ks141 bez DPH 21%
Český výrobekZvýhodněná cena

Lavon - univerzální dezinfekce na ruce a povrchy D1, 500 ml

Lavon - univerzální dezinfekce na ruce a povrchy D1,  500 ml
647190
> 10 ks skladem
134,31 /ks111 bez DPH 21%
Český výrobek

GO! - univerzální dezinfekce na plochy a povrchy 500 ml

GO! - univerzální dezinfekce na plochy a povrchy 500 ml
647342
> 10 ks skladem
84,70 /ks70 bez DPH 21%

Real - univerzální dezinfekce 550 g

Real - univerzální dezinfekce 550 g
647470
> 10 ks skladem
117,37 /ks97 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

Sanytol Dezinfekce - čistič koupelny, vůně eukalyptu 500 ml

Sanytol Dezinfekce - čistič koupelny, vůně eukalyptu 500 ml
620128
> 10 ks skladem
137,94 /ks114 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - čistič univerzální, vůně eukalyptu 500 ml

Sanytol Dezinfekce - čistič univerzální, vůně eukalyptu 500 ml
620050
> 100 ks skladem
129,47 /ks107 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - odmašťovač kuchyně, vůně citrónu 500 ml

Sanytol Dezinfekce - odmašťovač kuchyně, vůně citrónu 500 ml
620086
> 10 ks skladem
137,94 /ks114 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout