Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Polar aqua 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Polar aqua 2 x 20 g
Český výrobek
Popis produktu:
Absolutně hygienický, bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. DEVIL PUSH PULL gel. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 646084
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025835673
Vaše cena 94,38
bez DPH 78
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Sunset blossom 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Sunset blossom 2 x 20 g
646085
> 10 ks skladem
94,38 /ks78 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g
646083
> 10 ks skladem
94,38 /ks78 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml
620077
> 50 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Polar aqua 35 g

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Polar aqua 35 g
646051
> 10 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC blok tekutý Polar aqua 3 x 55 ml

Dr.Devil - WC blok tekutý Polar aqua 3 x 55 ml
617009
> 10 ks skladem
56,87 /ks47 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Point duo block Japanese garden 65 ml

Dr.Devil - WC Point duo block Japanese garden 65 ml
646115
Skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Japanese garden 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Japanese garden 45 ml
646047
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Natur fresh 35 g

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Natur fresh 35 g
646050
> 10 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout