Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g
Český výrobek
Popis produktu
Absolutně hygienický, bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. DEVIL PUSH PULL gel. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 646083
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025835666
Vaše cena 71,39
bez DPH 59
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Dr.Devil - WC blok tekutý Sunset blossom 3 x 55 ml

Dr.Devil - WC blok tekutý Sunset blossom 3 x 55 ml
646057
> 5 ks skladem
56,87 /ks47 bez DPH 21%
Český výrobek

Bref Blue Aktiv - WC blok Pine 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Pine 3 x 50 g
617062
> 50 ks skladem
128,26 /ks106 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g
617060
> 50 ks skladem
152,46 /ks126 bez DPH 21%

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml
646052
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml
646048
Skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Bref Duo Aktiv - WC blok tekutý Lemon 50 ml

Bref Duo Aktiv - WC blok tekutý Lemon 50 ml
617018
> 10 ks skladem
84,70 /ks70 bez DPH 21%

Kolorado - WC blok závěs mix vůní 40 g

Kolorado - WC  blok závěs mix vůní 40 g
647467
> 10 ks skladem
13,31 /ks11 bez DPH 21%
Novinka

Bref Power Activ - WC blok Pine 50 g

Bref Power Activ - WC blok Pine 50 g
617058
> 10 ks skladem
52,03 /ks43 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout