Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g
Český výrobek
Popis produktu:
Absolutně hygienický, bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. DEVIL PUSH PULL gel. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 646083
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025835666
Vaše cena 94,38
bez DPH 78,00
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Sunset blossom 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Sunset blossom 2 x 20 g
646085
> 5 ks skladem
94,38 /ks78,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Polar aqua 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Polar aqua 2 x 20 g
646084
Skladem
94,38 /ks78,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Lemon fresh 35 g

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Lemon fresh 35 g
646049
> 50 ks skladem
41,14 /ks34,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC blok tekutý Lemon fresh 3 x 55 ml

Dr.Devil - WC blok tekutý Lemon fresh 3 x 55 ml
617052
> 10 ks skladem
56,87 /ks47,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml
617007
> 10 ks skladem
66,55 /ks55,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Natur fresh 35 g

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Natur fresh 35 g
646050
> 10 ks skladem
41,14 /ks34,00 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 50 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 10 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout