Dr.Devil - WC blok tekutý Sunset blossom 3 x 55 ml

Dr.Devil - WC blok tekutý Sunset blossom 3 x 55 ml
Český výrobek
Popis produktu
WC tekutý blok 3v1 voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 646057
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025819673
Vaše cena 56,87
bez DPH 47
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml
620077
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobek

Domestos - WC blok gel Ocean 40 g

Domestos - WC  blok gel Ocean 40 g
617001
> 10 ks skladem
36,30 /ks30 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g
617060
> 50 ks skladem
152,46 /ks126 bez DPH 21%

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml
646052
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Bref Blue Aktiv - WC blok Flowers 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Flowers 3 x 50 g
617059
> 50 ks skladem
152,46 /ks126 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Chlorine 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Chlorine 3 x 50 g
617056
> 50 ks skladem
152,46 /ks126 bez DPH 21%

Bref Power Activ - WC blok Lemon 50 g

Bref Power Activ - WC blok Lemon 50 g
617057
> 10 ks skladem
52,03 /ks43 bez DPH 21%

Duck - WC Fresh Discs Limetka 36 ml

Duck - WC Fresh Discs Limetka 36 ml
617050
> 5 ks skladem
82,28 /ks68 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout