Dr.Devil - WC 3in1 Point block Japanese garden 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Japanese garden 45 ml
Český výrobek
Popis produktu:
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Balení 45ml, 6+1 dávek. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 646047
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025833730
Vaše cena 71,39
bez DPH 59
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Dr.Devil - WC Point duo block Japanese garden 65 ml

Dr.Devil - WC Point duo block Japanese garden 65 ml
646115
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml
646048
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml
646052
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Point duo block Ocean sun 65 ml

Dr.Devil - WC Point duo block Ocean sun 65 ml
646117
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Point duo block Lime twister 65 ml

Dr.Devil - WC Point duo block Lime twister 65 ml
646116
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 5in1 Point block Hygienic Clean active 75 ml

Dr.Devil - WC 5in1 Point block Hygienic Clean active 75 ml
646053
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml
620077
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml
617007
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout