Cleamen 131 - na koberce extraktor 1 l

Cleamen 131 - na koberce extraktor 1 l
Český výrobek
Popis produktu
Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken - výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy - obsahuje baktericidní a fungicidní přísady. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 644056
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8595683800105
Vaše cena 196,02
bez DPH 162
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Pilot RéxGrip - pero kuličkové 0,7 mm, náplň modrá

Pilot RéxGrip - pero kuličkové 0,7 mm, náplň modrá
408081
> 10 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%
Recyklovaný výrobek

Koh-i-noor - mikrotuhy 0,7 mm HB, 12 tuh

Koh-i-noor - mikrotuhy 0,7 mm HB, 12 tuh
405060
> 10 ks skladem
20,57 /ks17 bez DPH 21%
Český výrobek

Taška mikrotenová 15 kg, 14 mikronů, role, modrá 100 ks

Taška mikrotenová 15 kg, 14 mikronů, role, modrá 100 ks
801020
> 50 ks skladem
182,71 /ks151 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - čistič 4 v 1 na podlahy, vůně limety 1 l

Sanytol Dezinfekce - čistič 4 v 1 na podlahy, vůně limety 1 l
620100
> 10 ks skladem
125,84 /ks104 bez DPH 21%

Vipor Top - pytle tříděný odpad 60 l, HDPE, 14 mikronů, zelené 30 ks

Vipor Top - pytle tříděný odpad 60 l, HDPE, 14 mikronů, zelené 30 ks
655032
> 10 ks skladem
79,86 /ks66 bez DPH 21%

* Rukavice máčené 10 LACO, žluté, vel. 8

* Rukavice máčené 10 LACO, žluté, vel.  8
850047
Skladem
42,35 /pár35 bez DPH 21%
Zvýhodněná cenaVýprodej

Centropen 1666 Double marker - popisovač oboustranný permanentní, zelený

Centropen 1666 Double marker - popisovač oboustranný permanentní, zelený
433162
> 10 ks skladem
25,41 /ks21 bez DPH 21%
Český výrobek

Edding 140S - popisovač permanent 0,3 mm, černý

Edding 140S - popisovač permanent 0,3 mm, černý
409056
Skladem
44,77 /ks37 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout