* Cleamen 320 - Deo tablety do pisoáru 1,5 kg

* Cleamen 320 - Deo tablety do pisoáru 1,5 kg
Český výrobekVýprodej
Popis produktu:
Čistící a deodorační přípravek určený pro vkládání do pisoárů - tablety zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a slouží k provonění prostor toalet - tablety uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach močoviny. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 644053
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595683800358
Vaše cena 413,82
bez DPH 342,00
Podobné produkty

Satur - tablety Deo do pisoáru 4,5 kg

Satur - tablety Deo do pisoáru 4,5 kg
647333
> 10 ks skladem
1 078,11 /ks891,00 bez DPH 21%
Novinka

FOX - Deo tablety do pisoáru 1 kg

FOX - Deo tablety do pisoáru 1 kg
647334
> 5 ks skladem
228,69 /ks189,00 bez DPH 21%
Novinka

Larrin - Deo tablety do pisoáru borovice 900 g

Larrin - Deo tablety do pisoáru borovice 900 g
617015
Skladem
418,66 /ks346,00 bez DPH 21%

GO! - tablety do myčky All in One, 60 ks

GO! - tablety do myčky All in One, 60 ks
647403
> 5 ks skladem
229,90 /ks190,00 bez DPH 21%
Novinka

Finish All in 1 - tablety do myčky Lemon 48 ks

Finish All in 1 - tablety do myčky Lemon 48 ks
614002
> 50 ks skladem
352,11 /ks291,00 bez DPH 21%

Somat Classic - tablety do myčky 50 ks

Somat Classic - tablety do myčky 50 ks
612019
> 10 ks skladem
392,04 /ks324,00 bez DPH 21%

FeelEco - tablety do myčky All in One 40 ks

FeelEco - tablety do myčky All in One 40 ks
647449
> 10 ks skladem
358,16 /ks296,00 bez DPH 21%
NovinkaEkologický produkt

Sanytol Dezinfekce - tablety do myčky 4 v 1, 40 ks

Sanytol Dezinfekce - tablety do myčky 4 v 1, 40 ks
620095
> 10 ks skladem
399,30 /ks330,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout