Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
Český výrobek
Popis produktu
Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čisticí prostředek s dezinfekčním (zničí všechny bakterie) a bělicím účinkem - synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělicími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití - je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Přípravek aplikujte na znečištěná místa a nechte působit 2-3 minuty. Pro čištění velkých ploch nalijte tři uzávěry (60 ml) do 5-ti litrů vody a vytřete povrch obvyklým způsobem. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 644049
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594011501851
Vaše cena 64,13
bez DPH 53
Originální balení 17 ks
Podobné produkty

Creall - barva temperová, 1000 ml černá

Creall - barva temperová, 1000 ml černá
548099
> 5 ks skladem
176,66 /ks146 bez DPH 21%

Canon PFI120MBK matně černý inkoust, 130 ml

Canon PFI120MBK matně černý inkoust, 130 ml
506196-Z
Není skladem
3 068,56 /ks2 536 bez DPH 21%

Jar Professional - odmašťovač silný 750 ml

Jar Professional - odmašťovač silný 750 ml
631124
> 10 ks skladem
133,10 /ks110 bez DPH 21%

Samsung MLT-D111L, SU799A, černý toner, Caesar 1800s

Samsung MLT-D111L, SU799A, černý toner, Caesar 1800s
111607
Skladem
1 147,08 /ks948 bez DPH 21%

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj
620094
Skladem
263,78 /ks218 bez DPH 21%

Pentel EnerGel BLN75 - pero gelové 0,5 mm, náplň modrá

Pentel EnerGel BLN75 - pero gelové 0,5 mm, náplň modrá
408020
> 100 ks skladem
95,59 /ks79 bez DPH 21%

Canon CLI-581BK XL, 2052C001 inkoust černý 8,3 ml

Canon CLI-581BK XL, 2052C001 inkoust černý 8,3 ml
506200-Z
Není skladem
592,90 /ks490 bez DPH 21%

Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizér pachů 550 ml

Cleamen 101/201 - osvěžovač, neutralizér pachů 550 ml
648101
> 5 ks skladem
200,86 /ks166 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout