Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj
Popis produktu:
Díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,99% virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla. Obsahuje přírodní zelený čaj. Je hypoalergenní a pH neutrální. Balení s praktickým dávkovačem ve velkoobjemové balení 500 ml vhodný do provozů a prostředí s vyšším pohybem osob. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj
Kód produktu 620094
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 3045206618007
Vaše cena 263,78
bez DPH 218,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 250 ml, zelený čaj

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 250 ml, zelený čaj
620093
> 10 ks skladem
181,50 /ks150,00 bez DPH 21%

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 75 ml, zelený čaj

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce  75 ml, zelený čaj
620092
> 50 ks skladem
123,42 /ks102,00 bez DPH 21%

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 1 l, zelený čaj

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 1 l, zelený čaj
620097
> 10 ks skladem
400,51 /ks331,00 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekční - mýdlo tekuté Aloe Vera a zelený čaj 500 ml

Sanytol Dezinfekční - mýdlo tekuté Aloe Vera a zelený čaj 500 ml
620098
> 10 ks skladem
150,04 /ks124,00 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekční - mýdlo tekuté Aloe Vera a zelený čaj 250 ml

Sanytol Dezinfekční - mýdlo tekuté Aloe Vera a zelený čaj 250 ml
620090
> 10 ks skladem
90,75 /ks75,00 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekční - mýdlo tekuté Šalvěj a lípa 500 ml

Sanytol Dezinfekční - mýdlo tekuté Šalvěj a lípa 500 ml
620099
> 10 ks skladem
150,04 /ks124,00 bez DPH 21%

* Indulona Original - AB gel na ruce 500 ml

* Indulona Original - AB gel na ruce 500 ml
647111
Skladem
108,90 /ks90,00 bez DPH 21%
Výprodej

Isolda krém na ruce - Šalvěj s biotinem, dezinfekční 100 ml

Isolda krém na ruce - Šalvěj s biotinem, dezinfekční 100 ml
630008
> 10 ks skladem
41,14 /ks34,00 bez DPH 21%
Český výrobek