Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, mentolová vůně

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, mentolová vůně
Popis produktu
Sanytol osvěžovač vzduchu neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 % mikroorganismů ve vzduchu, na površích i na textiliích. Odstraňuje např. tabákové pachy, zatuchlinu i kuchyňské pachy tím, že zápach nepřekrývá, ale odstraňuje jeho příčiny. Účinné proti SARS-CoV2 podle normy EN 14476. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným ohněm, jiskrami – Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Nepožívat. Nevdechujte výpary.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 620087
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 3045206394000
Vaše cena 118,58
bez DPH 98
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml
600027
> 50 ks skladem
102,85 /ks85 bez DPH 21%

Kyocera TK-5240M, purpurový toner, Caesar 3000s

Kyocera TK-5240M, purpurový toner, Caesar 3000s
113799-Z
Není skladem
1 149,50 /ks950 bez DPH 21%

Clin - univerzální čistič 500 ml

Clin - univerzální čistič 500 ml
613005
> 100 ks skladem
75,02 /ks62 bez DPH 21%

Authentic toya Aroma - mýdlo tekuté Cranberries & nectarine 400 ml

Authentic toya Aroma - mýdlo tekuté Cranberries & nectarine 400 ml
613097
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml
651067
> 10 ks skladem
122,21 /ks101 bez DPH 21%

Jovi - barva obličejová 8 ml, žlutá

Jovi - barva obličejová 8 ml, žlutá
310056
Skladem
61,71 /ks51 bez DPH 21%
Novinka

S&K - etikety termotransferové 50 x 25 mm, 3000 etiket

S&K - etikety termotransferové  50 x 25 mm, 3000 etiket
240196
Skladem
312,18 /ks258 bez DPH 21%
Český výrobek

Jovi - barva obličejová 8 ml, zelená

Jovi - barva obličejová 8 ml, zelená
310061
Skladem
61,71 /ks51 bez DPH 21%
Novinka
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout