Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml
Popis produktu:
Domestos 24 H tekutý čisticí a dezinfekční prostředek je určený k čištění a desinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Díky novému "hustějšímu" složení přilne Domestos 24 H lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos 24 H celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti mikrobům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné složky: chlornan sodný,hydroxid sodný,alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje),cetrimonium-chlorid.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 620020
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 5996037079797
Vaše cena 65,34
bez DPH 54,00
Originální balení 20 ks
Podobné produkty

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml
620028
> 100 ks skladem
65,10 /ks53,80 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 50 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 10 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

Domestos - WC blok gel Pine 40 g

Domestos - WC blok gel Pine 40 g
617000
> 50 ks skladem
38,72 /ks32,00 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Ultra White & Shine 750 ml

Domestos - WC gel Ultra White & Shine 750 ml
816052
> 10 ks skladem
73,81 /ks61,00 bez DPH 21%
Novinka

Domestos - WC gel Zero 750 ml

Domestos - WC gel Zero 750 ml
651073
> 10 ks skladem
71,39 /ks59,00 bez DPH 21%

Lavon - WC čistič Fresh Pine 750 ml

Lavon - WC čistič Fresh Pine 750 ml
647274
> 10 ks skladem
43,56 /ks36,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout