Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml
Popis produktu
Domestos 24 H tekutý čisticí a dezinfekční prostředek je určený k čištění a desinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Díky novému "hustějšímu" složení přilne Domestos 24 H lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos 24 H celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti mikrobům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné složky: chlornan sodný,hydroxid sodný,alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje),cetrimonium-chlorid.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 620020
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 5996037079797
Vaše cena 66,55
bez DPH 55
Originální balení 20 ks
Podobné produkty

Pulirapid koupelna a kuchyně - ve spreji 500 ml

Pulirapid koupelna a kuchyně - ve spreji 500 ml
613111
> 10 ks skladem
85,91 /ks71 bez DPH 21%

Duck - WC gel 5v1, 750 ml marine

Duck - WC gel 5v1, 750 ml marine
620024
> 50 ks skladem
87,12 /ks72 bez DPH 21%

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen 750 ml

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen 750 ml
647203
> 5 ks skladem
88,33 /ks73 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net - Gelcrystal Citrus Fresh 750 ml

WC Net - Gelcrystal Citrus Fresh 750 ml
647240
> 10 ks skladem
70,18 /ks58 bez DPH 21%

Smac Express - koupelna 650 ml

Smac Express - koupelna 650 ml
613108
Skladem
125,84 /ks104 bez DPH 21%

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml
647140
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na koupelny 750 ml

Krystal na koupelny 750 ml
648122
> 10 ks skladem
116,16 /ks96 bez DPH 21%

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml
613003
> 100 ks skladem
107,69 /ks89 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout