Savo Perex - Svěží vůně 1,2 l

Savo Perex - Svěží vůně 1,2 l
Popis produktu:
Parfémovaný přípravek pro předpírání a bělení bílého a stálobarevného prádla v automatických pračkách, ale i pro ruční bělení. Účinně odstraní skvrny již ve fázi předpírky. Je mimořádně účinný při bělení polyesterových a bavlněných záclon. Obsah 1,2 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Dodatečné údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Nebezpečné látky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 619044
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8710522605011
Vaše cena 94,74
bez DPH 78,30
Originální balení 6 ks
Podobné produkty

Savo Prim - univerzální dezinfekce, svěží vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, svěží vůně 1,2 l
620146
> 10 ks skladem
82,28 /ks68,00 bez DPH 21%

Satur - WC gel Deson Svěží vůně 750 ml

Satur - WC gel Deson Svěží vůně 750 ml
647411
> 5 ks skladem
43,56 /ks36,00 bez DPH 21%
Novinka

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l
613032
> 10 ks skladem
78,65 /ks65,00 bez DPH 21%

Savo - podlahy a povrchy, vůně květin 750 ml

Savo - podlahy a povrchy, vůně květin 750 ml
613018
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 5 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 5 l
647284
Skladem
285,56 /ks236,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 1 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 1 l
647283
> 10 ks skladem
81,07 /ks67,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo Razant - čistič odpadů gelový 1,2 l

Savo Razant - čistič odpadů gelový 1,2 l
612017
> 50 ks skladem
150,04 /ks124,00 bez DPH 21%

Savo - proti plísním 500 ml

Savo - proti plísním 500 ml
613022
> 100 ks skladem
123,42 /ks102,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout