Vanish - odstraňovač skvrn 1 l

Vanish - odstraňovač skvrn 1 l
Popis produktu:
Vanish bezpečně odstraní těžké skvrny od červeného vína, džusu, trávy, kávy, inkoustu a bláta. Vanish je vhodný na čištění prádla, sportovního oblečení, dětského prádla, ručníků, ubrousků, záclon, syntetických koberců a čalounění. Stačí nalít přímo na skvrnu a následně přidat do pracího prostředku. Neobsahuje chlór a proto nepoškozuje barvy. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Dodatečné údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 619029
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 5997321747903
Vaše cena 152,46
bez DPH 126
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

* FeelEco - odstraňovač skvrn MAX 450 ml

* FeelEco - odstraňovač skvrn MAX 450 ml
647436
Skladem
243,21 Akční:188,76 /ks156 bez DPH 21%
AkceEkologický produkt

FeelEco - odstraňovač skvrn MAX 200 ml

FeelEco - odstraňovač skvrn MAX 200 ml
647435
> 10 ks skladem
139,15 /ks115 bez DPH 21%
Ekologický produkt

Sanytol Dezinfekce - odstraňovač skvrn na bílé prádlo 450 g

Sanytol Dezinfekce - odstraňovač skvrn na bílé prádlo 450 g
620104
> 5 ks skladem
244,42 /ks202 bez DPH 21%

* FeelEco - odstraňovač skvrn na praní 1 l

* FeelEco - odstraňovač skvrn na praní 1 l
647437
> 10 ks skladem
286,77 Akční:222,64 /ks184 bez DPH 21%
AkceEkologický produkt

Sanytol Dezinfekce - odstraňovač skvrn 450 g

Sanytol Dezinfekce - odstraňovač skvrn 450 g
620111
> 5 ks skladem
235,95 /ks195 bez DPH 21%

Vanish - Shampoo 3v1 na koberce 500 ml

Vanish - Shampoo 3v1 na koberce 500 ml
611014
> 10 ks skladem
217,80 /ks180 bez DPH 21%

Odstraňovač lepidla ve spreji Tesa 200ml

Odstraňovač lepidla ve spreji Tesa 200ml
803033
Skladem
281,93 /ks233 bez DPH 21%

Ava - odstraňovač vodního kamene 250 g

Ava - odstraňovač vodního kamene 250 g
613014
> 10 ks skladem
76,23 /ks63 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout