Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, levandule 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, levandule 300 ml
Popis produktu
Osvěžovač vzduchu obsahuje speciální formule, která nejen maskuje nepříjemné pachy, ale také je odstraňuje. Inovativní formule zaručuje účinek 5v1: kvalitní vůně, osvěží vzduch, pohlcuje pachy, působí okamžitě, účinkuje dlouhodobě. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem, teplem. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Nevdechujte výpary.
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 618064
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594045541748
Vaše cena 48,40
bez DPH 40
Originální balení 24 ks
Podobné produkty

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, ocean 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, ocean 300 ml
618062
> 10 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, květinová vůně

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, květinová vůně
620089
> 50 ks skladem
118,58 /ks98 bez DPH 21%

GO! - osvěžovač Blue Sky 1 l

GO! - osvěžovač Blue Sky 1 l
647357
> 5 ks skladem
119,79 /ks99 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, horská vůně

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, horská vůně
620088
> 50 ks skladem
118,58 /ks98 bez DPH 21%

GO! - osvěžovač Aloe flower 1 l

GO! - osvěžovač Aloe flower 1 l
647355
Skladem
119,79 /ks99 bez DPH 21%

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, citron 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, citron 300 ml
618063
> 50 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Glade by Brise - spray 5v1 Vůně čistoty 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Vůně čistoty 300 ml
618030
> 100 ks skladem
76,23 /ks63 bez DPH 21%
Doporučujeme

Fresh Air - osvěžovač vzduchu, Mix Berries 300 ml

Fresh Air - osvěžovač vzduchu, Mix Berries 300 ml
647407
> 50 ks skladem
39,93 /ks33 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout