Tork vůně 236052 - květinová do osvěžovače vzduchu, 3000 dávek, A1, 75 ml

Tork vůně 236052 - květinová do osvěžovače vzduchu, 3000 dávek, A1, 75 ml
Popis produktu:
Tork Airfreshener Aerosol je automatický systém osvěžování a kontroly vzduchu, který v pravidelných intervalech dávkuje do místnosti dlouhotrvající vůni. Eliminuje nepříjemný zápach. Svěží - 24 hodin denně, 75 ml - 3000 dávek. Systém náplně A1. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 618017-Z
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 7322540030327
Vaše cena 383,57
bez DPH 317,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, květinová vůně

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, květinová vůně
620089
> 10 ks skladem
118,58 /ks98,00 bez DPH 21%

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l
613032
> 100 ks skladem
78,65 /ks65,00 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, mentolová vůně

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, mentolová vůně
620087
> 10 ks skladem
118,58 /ks98,00 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, horská vůně

Sanytol Dezinfekce - osvěžovač vzduchu 300 ml, horská vůně
620088
> 10 ks skladem
118,58 /ks98,00 bez DPH 21%

S&K - etikety termotransferové 50 x 30 mm, 3000 etiket

S&K - etikety termotransferové  50 x 30 mm, 3000 etiket
240197
Skladem
370,26 /ks306,00 bez DPH 21%
Český výrobek

S&K - etikety termotransferové 50 x 25 mm, 3000 etiket

S&K - etikety termotransferové  50 x 25 mm, 3000 etiket
240196
Skladem
312,18 /ks258,00 bez DPH 21%
Český výrobek

S&K - etikety termotransferové 32 x 25 mm, 3000 etiket

S&K - etikety termotransferové  32 x 25 mm, 3000 etiket
240195
Není skladem
210,54 /ks174,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Kyocera TK-1130, černý toner 3000 s

Kyocera TK-1130, černý toner 3000 s
569029-Z
Na objednávku
2 407,90 /ks1 990,00 bez DPH 21%
Novinka
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout