Glade by Brise - spray 5v1 Konvalinka 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Konvalinka 300 ml
Popis produktu:
Brise aerosol je osvěžovač vzduchu ve spreji. Okamžitě zbavuje místnost nepříjemných pachů a osvěží celý byt. Cena za ks.<

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.
Používejte dle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 618012
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 4000290951705
Vaše cena 79,86
bez DPH 66
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Glade by Brise - spray 5v1 Vůně čistoty 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Vůně čistoty 300 ml
618030
> 100 ks skladem
76,23 /ks63 bez DPH 21%
Doporučujeme

Glade by Brise - spray 5v1 Citrus 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Citrus 300 ml
618000
> 50 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Doporučujeme

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, levandule 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, levandule 300 ml
618064
> 50 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, japonská zahrada 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, japonská zahrada 300 ml
618065
> 50 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, citron 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, citron 300 ml
618063
> 50 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, ocean 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, ocean 300 ml
618062
> 10 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, horský vánek 300 ml

Wind spray 5v1 - osvěžovač vzduchu, horský vánek 300 ml
618066
> 100 ks skladem
48,40 /ks40 bez DPH 21%

Glade by Brise - osvěžovač gelový Citrus 150 g

Glade by Brise - osvěžovač gelový Citrus 150 g
618009
> 50 ks skladem
77,44 /ks64 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout