Glade by Brise - one touch minispray, náplň Fresh cotton

Glade by Brise - one touch minispray, náplň Fresh cotton
Popis produktu:
Brise One Touch je koncentrovaný sprejový osvěžovač vzduchu. Vytváří jemnou mlhu z vůně, která odstraní nepříjemný pach. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 618003
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 5000204818529
Vaše cena 111,32
bez DPH 92
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Glade by Brise - one touch minispray, náplň Marine

Glade by Brise - one touch minispray, náplň Marine
618002
> 10 ks skladem
112,53 /ks93 bez DPH 21%

* Glade Touch & Fresh - minispray + 2x náplň Relaxing Zen

* Glade Touch & Fresh - minispray + 2x náplň Relaxing Zen
618074
> 10 ks skladem
174,24 /ks144 bez DPH 21%
Výprodej

Glade by Brise - osvěžovač gelový Citrus 150 g

Glade by Brise - osvěžovač gelový Citrus 150 g
618009
> 50 ks skladem
77,44 /ks64 bez DPH 21%

Glade by Brise - osvěžovač gelový Marine 150 g

Glade by Brise - osvěžovač gelový Marine 150 g
618010
> 50 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%

Glade by Brise - spray 5v1 Vůně čistoty 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Vůně čistoty 300 ml
618030
> 100 ks skladem
76,23 /ks63 bez DPH 21%
Doporučujeme

Glade by Brise - spray 5v1 Konvalinka 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Konvalinka 300 ml
618012
> 10 ks skladem
79,86 /ks66 bez DPH 21%

Glade by Brise - spray 5v1 Citrus 300 ml

Glade by Brise - spray 5v1 Citrus 300 ml
618000
> 50 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Doporučujeme

Fre-Pro Easy Fresh - kryt Cotton Blossom

Fre-Pro Easy Fresh - kryt Cotton Blossom
631093
Skladem
173,03 /ks143 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout