Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 50 g
Popis produktu:
Novinka v podobě čtyř kuliček s atraktivním designem a 4 funkcemi, kterými jsou dokonalá hygienická čistota, čistící pěna, ochrana před vodním kamenem a dlohotrvající svěží vůně. Bref splňuje všechna kritéria pro moderní WC blok. Košíček je dostatečně dlouhý a pokrývá větší část WC mísy. Cena za ks.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 617033
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 9000100889315
Vaše cena 62,92
bez DPH 52,00
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g
617060
> 50 ks skladem
152,46 /ks126,00 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Pine 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Pine 3 x 50 g
617062
> 100 ks skladem
128,26 /ks106,00 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Lemon 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Lemon 3 x 50 g
617061
> 50 ks skladem
128,26 /ks106,00 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Flowers 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Flowers 3 x 50 g
617059
> 100 ks skladem
152,46 /ks126,00 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Chlorine 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Chlorine 3 x 50 g
617056
> 10 ks skladem
152,46 /ks126,00 bez DPH 21%

Bref Duo Aktiv - WC blok tekutý Lemon 50 ml

Bref Duo Aktiv - WC blok tekutý Lemon 50 ml
617018
> 50 ks skladem
84,70 /ks70,00 bez DPH 21%

Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml

Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml
617055
> 10 ks skladem
90,75 /ks75,00 bez DPH 21%

Bref Power Activ - WC blok Lemon 50 g

Bref Power Activ - WC blok Lemon 50 g
617057
> 100 ks skladem
52,03 /ks43,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout