Larrin - Deo tablety do pisoáru borovice 900 g

Larrin - Deo tablety do pisoáru borovice 900 g
Popis produktu:
Přípravek uvolňuje intenzivní příjemnou vůni, čistí a dezodoruje, omezuje tvorbu vodního kamene i na špatně přístupných místech. Neobsahuje fosfáty ani paradichlorbenzen. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 617015
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8595000910463
Vaše cena 418,66
bez DPH 346
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Satur - tablety Deo do pisoáru 4,5 kg

Satur - tablety Deo do pisoáru 4,5 kg
647333
> 5 ks skladem
1 078,11 /ks891 bez DPH 21%

FOX - Deo tablety do pisoáru 1 kg

FOX - Deo tablety do pisoáru 1 kg
647334
> 10 ks skladem
228,69 /ks189 bez DPH 21%

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613044
> 50 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%

Larrin - Nano Efekt Koupelna 500 ml

Larrin - Nano Efekt Koupelna 500 ml
816061
Není skladem
116,16 /ks96 bez DPH 21%
Novinka

GO! - tablety do myčky All in One, 60 ks

GO! - tablety do myčky All in One, 60 ks
647403
> 5 ks skladem
229,90 /ks190 bez DPH 21%

Finish All in 1 - tablety do myčky Lemon 48 ks

Finish All in 1 - tablety do myčky Lemon 48 ks
614002
> 10 ks skladem
352,11 /ks291 bez DPH 21%

Somat Classic - tablety do myčky 50 ks

Somat Classic - tablety do myčky 50 ks
612019
> 10 ks skladem
392,04 /ks324 bez DPH 21%

FeelEco - tablety do myčky All in One 40 ks

FeelEco - tablety do myčky All in One 40 ks
647449
> 10 ks skladem
318,23 /ks263 bez DPH 21%
Ekologický produkt
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout