Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml
Český výrobek
Popis produktu:
WC gel 3v1 svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. Košíček zdarma. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 617007
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025806055
Vaše cena 66,55
bez DPH 55
Originální balení 16 ks
Podobné produkty

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Polar aqua 400 ml
620077
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Sunset blossom 75 ml
646052
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml
646048
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Japanese garden 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Japanese garden 45 ml
646047
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC blok tekutý Lemon fresh 3 x 55 ml

Dr.Devil - WC blok tekutý Lemon fresh 3 x 55 ml
617052
> 10 ks skladem
56,87 /ks47 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g
646083
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Lemon fresh 35 g

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Lemon fresh 35 g
646049
> 50 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Point duo block Ocean sun 65 ml

Dr.Devil - WC Point duo block Ocean sun 65 ml
646117
> 10 ks skladem
101,64 /ks84 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout