Domestos - WC blok gel Pine 35 g

Domestos - WC blok gel Pine 35 g
Popis produktu:
Antibakteriální Domestos WC blok s unikátním gelovým proužkem pro hygienickou čistotu toalety. Ničí bakterie, brání tvorbě vodního kamene a dlouhodobě svěže voní. Cena za ks.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 617000
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 8717163349885
Vaše cena 38,72
bez DPH 32
Originální balení 24 ks
Podobné produkty

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml
620020
> 100 ks skladem
59,29 /ks49 bez DPH 21%

Domestos - WC blok gel Ocean 40 g

Domestos - WC  blok gel Ocean 40 g
617001
> 100 ks skladem
36,30 /ks30 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Ultra White & Shine 750 ml

Domestos - WC gel Ultra White & Shine 750 ml
816052
> 10 ks skladem
58,08 /ks48 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml
620028
> 100 ks skladem
59,29 /ks49 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Zero 750 ml

Domestos - WC gel Zero 750 ml
651073
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 10 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout