Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l
Dárek
Popis produktu:
SIDOLUX UNIVERSAL je čisticí prostředek vhodný na všechny omyvatelné povrchy. Velmi efektivně emulguje nečistoty díky systému Soda Power a snadnějii je díky tomu odstraňuje z mytého povrchu. S prostředkem SIDOLUX UNIVERSAL je úklid snadný a příjemný díky vyjímečným vůním, které po úklidu nádherně provoní mytý prostor. Obsah 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613076
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 5902986205286
Vaše cena 258,94
bez DPH 214,00
Dárek zdarma
za každé 2 ks, 1 ks
Originální balení 90 ks
Podobné produkty

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 1 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 1 l
613033
> 100 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Universal - Soda Power Fresh lemon 1 l

Sidolux Universal - Soda Power Fresh lemon 1 l
613029
> 50 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseillské mýdlo 400 ml

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseillské mýdlo 400 ml
651089
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%
Dárek

Dr.Devil univerzální čistič - marseillské mýdlo Lavender 1 l

Dr.Devil univerzální čistič - marseillské mýdlo Lavender 1 l
646060
> 10 ks skladem
70,18 /ks58,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Sidolux Universal - Marseille a levandule 1 l

Sidolux Universal - Marseille a levandule 1 l
651083
> 10 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Universal - Japanese cherry 1 l

Sidolux Universal - Japanese cherry 1 l
651086
> 10 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Universal - Zelené hrozny 1 l

Sidolux Universal - Zelené hrozny 1 l
651084
> 10 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Universal - Blue flower 1 l

Sidolux Universal - Blue flower 1 l
651085
> 50 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout