* Milit TC - WC čistič 5 l

* Milit TC - WC čistič 5 l
Český výrobekVýprodej
Popis produktu:
Nový čistič WC a sanitárního vybavení. Výborně si poradí s organickými nečistotami i usazeninami z vody. Nepoškozuje povrch keramiky ani kovových a plastových součástí hygienického vybavení. Je charakteristický intenzivní a dlouhotrvající vůní potlačující nepříjemné pachy. Obsah 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach nebo mlhu. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Nebezpečné složky: Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 613042
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594000728580
Vaše cena 358,16
bez DPH 296
Originální balení 108 ks
Podobné produkty

* Milit Universal - čistič Flower Valley 1 l

* Milit Universal - čistič Flower Valley 1 l
619039
> 10 ks skladem
67,76 /ks56 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Milit Fresh - WC gel 750 ml

* Milit Fresh - WC gel 750 ml
619037
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

Lavon - WC čistič Fresh Pine, 5 l

Lavon - WC čistič Fresh Pine, 5 l
647275
Skladem
165,77 /ks137 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - WC čistič Fresh Pine 750 ml

Lavon - WC čistič Fresh Pine 750 ml
647274
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 750 ml

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 750 ml
644058
> 10 ks skladem
99,22 /ks82 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky, 5 l

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky, 5 l
648113
Skladem
464,64 /ks384 bez DPH 21%
Český výrobek

FeelEco - WC čistič s citrusovou vůní 750 ml

FeelEco - WC čistič s citrusovou vůní 750 ml
647454
> 5 ks skladem
113,74 /ks94 bez DPH 21%
Ekologický produkt

Mr.Proper - WC čistič 3v1, 750 ml

Mr.Proper - WC čistič 3v1, 750 ml
631137
Skladem
67,76 /ks56 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout