* Milit TC - WC čistič 5 l

* Milit TC - WC čistič 5 l
Český výrobekVýprodej
Popis produktu
Nový čistič WC a sanitárního vybavení. Výborně si poradí s organickými nečistotami i usazeninami z vody. Nepoškozuje povrch keramiky ani kovových a plastových součástí hygienického vybavení. Je charakteristický intenzivní a dlouhotrvající vůní potlačující nepříjemné pachy. Obsah 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach nebo mlhu. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Nebezpečné složky: Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 613042
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594000728580
Vaše cena 358,16
bez DPH 296
Originální balení 108 ks
Podobné produkty

Lavon - koupelna 750 ml

Lavon - koupelna 750 ml
647138
> 10 ks skladem
78,65 /ks65 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml
647236
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - WC čistič Fresh Pine, 5 l

Lavon - WC čistič Fresh Pine, 5 l
647275
Skladem
165,77 /ks137 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

GO! Forte - na rez a vodní kámen 500 ml

GO! Forte - na rez a vodní kámen 500 ml
647338
> 50 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Zero 750 ml

Domestos - WC gel Zero 750 ml
651073
> 50 ks skladem
73,81 /ks61 bez DPH 21%

Real green - čistič na toalety 750 ml

Real green - čistič na toalety 750 ml
647022
> 10 ks skladem
72,60 /ks60 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

GO! WC gel - Fresh active 750 ml

GO! WC gel - Fresh active 750 ml
647329
> 100 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout