Clin - univerzální čistič 500 ml

Clin - univerzální čistič 500 ml
Popis produktu
Pro čištění a lesk skleněných a hladkých omyvatelných ploch. Pistole umožňuje nanášet prostředek ve formě aktivní stabilní pěny přímo na čištěné místo, kde se déle udrží na povrchu, nestéká. Vynikající čisticí účinek, který zanechá plochu zaručeně beze šmouh, zářivý lesk po delší dobu. Ochrana povrchu oken před opětovným zašpiněním a vznikem skvrn od kapek po dešti, díky patentované technologii Nano-Protect založené na neviditelných částečkách. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613005
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 9000100866385
Vaše cena 75,02
bez DPH 62
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Brother BT-5000Y, žlutý inkoust, 5000 s.

Brother BT-5000Y, žlutý inkoust, 5000 s.
561020-Z
Není skladem
244,42 /ks202 bez DPH 21%

D-Aroma Jasmín - difuzér 100 ml

D-Aroma Jasmín - difuzér 100 ml
807103
> 10 ks skladem
157,30 /ks130 bez DPH 21%

HP 963XL 3JA29AE, žlutý inkoust, Caesar 22,92 ml

HP 963XL 3JA29AE, žlutý inkoust, Caesar 22,92 ml
110592
Skladem
785,29 /ks649 bez DPH 21%

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml
620144
> 100 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Indulona - ultra výživa 15% glycerin 50 ml

Indulona - ultra výživa 15% glycerin 50 ml
647114
> 50 ks skladem
62,92 /ks52 bez DPH 21%

FeelEco - odstraňovač skvrn MAX 200 ml

FeelEco - odstraňovač skvrn MAX 200 ml
647435
> 10 ks skladem
139,15 /ks115 bez DPH 21%
Ekologický produkt

Lavon - univerzální dezinfekce na ruce a povrchy D1, 500 ml

Lavon - univerzální dezinfekce na ruce a povrchy D1,  500 ml
647190
> 10 ks skladem
134,31 /ks111 bez DPH 21%
Český výrobek

Opavia Tatranky - mléčné 47 g

Opavia Tatranky - mléčné 47 g
760076
> 10 ks skladem
17,92 /ks16 bez DPH 12%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout