Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml
Popis produktu:
Čistič koupelny rychle a lehko odstraní nečistoty a vodní kámen z vodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613003
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 8585003910744
Vaše cena 107,69
bez DPH 89,00
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek na kuchyně 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek na kuchyně 500 ml
620039
> 10 ks skladem
95,59 /ks79,00 bez DPH 21%

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613002
> 100 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml
613036
> 100 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%

Savo Kuchyně - čisticí prostředek 500 ml

Savo Kuchyně - čisticí prostředek 500 ml
613021
> 10 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%

Real - prostředek čisticí na koupelny 550 ml

Real - prostředek čisticí na koupelny 550 ml
613013
> 10 ks skladem
96,80 /ks80,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Real - prostředek čisticí na kuchyně 550 ml

Real - prostředek čisticí na kuchyně 550 ml
613077
> 10 ks skladem
96,80 /ks80,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Pronto - čisticí prostředek na nábytek 300 ml

Pronto - čisticí prostředek na nábytek 300 ml
611026
> 50 ks skladem
114,95 /ks95,00 bez DPH 21%

GO! - koupelna 500 ml

GO! - koupelna 500 ml
647335
> 10 ks skladem
49,61 /ks41,00 bez DPH 21%
Novinka
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout