Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml
Popis produktu
Čistič koupelny rychle a lehko odstraní nečistoty a vodní kámen z vodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613003
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8585003910744
Vaše cena 107,69
bez DPH 89
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Sidolux Professional - koupelna Citron 500 ml

Sidolux Professional - koupelna Citron 500 ml
651092
> 50 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%

Duck - WC gel 4v1 Citrus 750 ml

Duck - WC gel 4v1 Citrus 750 ml
620078
> 10 ks skladem
87,12 /ks72 bez DPH 21%

Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml

Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml
617054
> 50 ks skladem
90,75 /ks75 bez DPH 21%

Pulirapid koupelna a kuchyně - s octem ve spreji 500 ml

Pulirapid koupelna a kuchyně - s octem ve spreji 500 ml
613112
> 50 ks skladem
85,91 /ks71 bez DPH 21%

WC Net - Gelcrystal Blue Fresh 750 ml

WC Net - Gelcrystal Blue Fresh 750 ml
647241
> 10 ks skladem
70,18 /ks58 bez DPH 21%

WC Net - Gelcrystal Citrus Fresh 750 ml

WC Net - Gelcrystal Citrus Fresh 750 ml
647240
> 10 ks skladem
70,18 /ks58 bez DPH 21%

Krystal na koupelny 750 ml

Krystal na koupelny 750 ml
648122
> 10 ks skladem
116,16 /ks96 bez DPH 21%

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml
647236
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout