Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
Popis produktu
Kyselý čisticí prostředek na vany, umyvadla, obkladačky, WC mísy, vodovodní baterie. Odstraňuje rez, rozpouští vodní a močový kámen a jiné usazeniny s extrémní silou a rychlostí. Velmi účinný antibakteriální účinek, snadno a rychle uvolňuje špínu a usazeniny z povrchu. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: 5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613002
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8585003911574
Vaše cena 58,08
bez DPH 48
Originální balení 21 ks
Podobné produkty

CAESAR Prešpán - pořadač 2-kroužkový A4, 2 cm, žlutý

CAESAR Prešpán - pořadač 2-kroužkový A4, 2 cm, žlutý
108396
> 50 ks skladem
50,82 /ks42 bez DPH 21%
Český výrobekPráce postiženýchEkologický produkt

Novus B 425 - děrovačka na 25 listů, dvojitá černá

Novus B 425 - děrovačka na 25 listů, dvojitá černá
548205
Skladem
1 064,80 /ks880 bez DPH 21%

Baloušek - výdejka - převodka samopropis A5, 50 listů

Baloušek - výdejka - převodka samopropis A5, 50 listů
298013
> 10 ks skladem
56,87 /ks47 bez DPH 21%

Spontex Viskose - houbička na nádobí 2v1

Spontex Viskose - houbička na nádobí 2v1
657034
> 10 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%

CAESAR Senator - podložka psací A4 s klipem, zelená

CAESAR Senator - podložka psací  A4 s klipem, zelená
101700
> 100 ks skladem
37,51 /ks31 bez DPH 21%
Český výrobekPráce postiženýchEkologický produkt

Martor - nůž bezpečnostní Secunorm 500

Martor - nůž bezpečnostní Secunorm 500
810124
Skladem
526,35 /ks435 bez DPH 21%

IQ Color - papír barevný A4, 80g/m2, žlutá kanárková 500 listů

IQ Color - papír barevný A4, 80g/m2, žlutá kanárková 500 listů
213025
Skladem
370,26 /ks306 bez DPH 21%

HIT Deska A4 prešpán s rychlosvorkou, modrá

HIT Deska A4 prešpán s rychlosvorkou, modrá
816075
Není skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout