Savo Professional - podlahy a povrchy Magnolie 5 l

Savo Professional - podlahy a povrchy Magnolie 5 l
Popis produktu:
Univerzální čisticí přípravek s antibakteriální přísadou, který po použití zanechá dlouhotrvající vůni po magnoliích. Bez námahy efektivně odstraňuje mastnotu a zaschlou špínu. Vhodné na větší plochy podlahových krytin, jako jsou linolea, dlaždice a jiné omyvatelné povrchy. Obsah 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247-500-7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220-239-6] (3:1) (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate (sodium laureth sulfate), amidy, C8-18 a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl) (Cocamide DEA)
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 612018
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 7615400804122
Vaše cena 389,62
bez DPH 322
Podobné produkty

Savo Professional - podlahy a povrchy Lemongrass 5 l

Savo Professional - podlahy a povrchy Lemongrass 5 l
816059
Není skladem
389,62 /ks322 bez DPH 21%
Novinka

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 5 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 5 l
647143
> 10 ks skladem
283,14 /ks234 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 1 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Magnólie a Růže 1 l
647142
> 50 ks skladem
81,07 /ks67 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo - podlahy a povrchy, zelené jablko a okurka s mátou 750 ml

Savo - podlahy a povrchy, zelené jablko a okurka s mátou 750 ml
613019
> 50 ks skladem
98,01 /ks81 bez DPH 21%

Savo - podlahy a povrchy, vůně květin 750 ml

Savo - podlahy a povrchy, vůně květin 750 ml
613018
> 10 ks skladem
87,12 /ks72 bez DPH 21%

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 5 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 5 l
647284
Skladem
283,14 /ks234 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 1 l

Lavon - podlahy a povrchy s leskem Svěží moře a Akácie 1 l
647283
> 10 ks skladem
81,07 /ks67 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - odmašťovač na podlahy a povrchy 5 l

Lavon - odmašťovač na podlahy a povrchy 5 l
647145
> 5 ks skladem
617,10 /ks510 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout