Savo Razant - čistič odpadů gelový 1,2 l

Savo Razant - čistič odpadů gelový 1,2 l
Popis produktu:
Savo Razant gelový uvolňovač odpadů vykazuje okamžitý účinek při uvolňování odpadů umyvadel, dřezů a van od nahromaděných tuků, vlasů, zbytků jídel apod. Aplikace: Uvolnění ucpaných odpadů: V případě silného rozsahu znečištění nalijte do výlevky 500 ml produktu Savo Razant a nechte působit minimálně 30 min. Pokud se jedná o extrémní znečištění, postup opakujte. Při preventivním čištění nalijte do výlevky 200 ml produktu Savo Razant a nechte také působit minimálně 30 minut. Po uplynutí stanovené doby odpad propláchněte proudem teplé vody. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 612017
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8710522605059
Vaše cena 152,46
bez DPH 126,00
Originální balení 6 ks
Podobné produkty

WC Net Professional Turbo - čistič odpadů 1 l

WC Net Professional Turbo - čistič odpadů 1 l
613120
Není skladem
208,12 /ks172,00 bez DPH 21%

Krtek - čistič odpadů 900 g

Krtek - čistič odpadů 900 g
613034
Není skladem
217,80 /ks180,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 750 ml

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 750 ml
644058
> 100 ks skladem
101,64 /ks84,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 5 l

Cleamen 310 - gelový čistič WC a keramiky 5 l
648113
> 10 ks skladem
464,64 /ks384,00 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net Professional - žrout zápachu z odpadů mentol 1 l

WC Net Professional - žrout zápachu z odpadů mentol 1 l
647246
> 10 ks skladem
264,99 /ks219,00 bez DPH 21%

Kores - zvlhčovač prstů gelový 15 ml

Kores - zvlhčovač prstů gelový 15 ml
304005
> 10 ks skladem
49,61 /ks41,00 bez DPH 21%

Glade by Brise - osvěžovač gelový Citrus 150 g

Glade by Brise - osvěžovač gelový Citrus 150 g
618009
> 50 ks skladem
77,44 /ks64,00 bez DPH 21%

Glade by Brise - osvěžovač gelový Marine 150 g

Glade by Brise - osvěžovač gelový Marine 150 g
618010
> 100 ks skladem
71,39 /ks59,00 bez DPH 21%