Krystal na podlahy 750 ml

Krystal na podlahy 750 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Přípravek na podlahu s obsahem Alfaalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch. Vhodné i pro plovoucí podlahy. Zvýšená mycí síla Alfaalkoholu. Použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů. Nově více parfemace. Zvýšená pěnivost. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 611017
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8594011502018
Vaše cena 50,82
bez DPH 42
Originální balení 18 ks
Podobné produkty

Krystal ECO - na nádobí 750 ml

Krystal ECO - na nádobí 750 ml
648033
> 10 ks skladem
67,76 /ks56 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal na nádobí Lemongrass 750 ml

Krystal na nádobí Lemongrass 750 ml
644051
> 10 ks skladem
59,29 /ks49 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na nábytek, leštěnka 750 ml

Krystal na nábytek, leštěnka 750 ml
644048
> 10 ks skladem
112,53 /ks93 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na koupelny 750 ml

Krystal na koupelny 750 ml
648122
> 10 ks skladem
116,16 /ks96 bez DPH 21%

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
644049
> 10 ks skladem
64,13 /ks53 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal ECO - na koupelny 750 ml

Krystal ECO - na koupelny 750 ml
648031
> 10 ks skladem
91,96 /ks76 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal Universal - dezinfekce bez chlóru 750 ml

Krystal Universal - dezinfekce bez chlóru 750 ml
648040
> 10 ks skladem
117,37 /ks97 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na kuchyně 750 ml

Krystal na kuchyně 750 ml
648032
> 10 ks skladem
99,22 /ks82 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout