|  

Podporujeme a pomáháme tam, kde to potřebují.

Zákaznická linka 841 111 138
Podporujeme a pomáháme

Podporujeme a pomáháme

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OZP

Společnost KAMPI OFFICE se od svého vzniku snaží o reálnou a dlouhodobou pomoc osobám se zdravotním postižením OZP, OZZ, ČID nejen cestou přímého zaměstnávání na volném či chráněném trhu práce, ale i finanční podporou, hmotnými či jinými dary, osvětou, bojem proti obcházení zákona o zaměstnanosti přefakturacemi nebo zneužíváním dotací. Pomáháme...

KLOKÁNKU

Dlouhodobě podporujeme Klokánky – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ostře nesouhlasíme s jakýmkoliv necitlivým přístupem MPSV vůči podobným projektům, zvláště v době, kdy stát ročně přichází o desítky miliard v rámci obcházení zákona o zaměstnanosti při "veřejných IT zakázkách", experimentech s důchodovým systémem apod. Nerozumíme bezprecedentní podpoře pěstounské péče na úkor podobných – dlouhodobě fungujících projektů. Jsou pro nás nepochopitelným hazardem s citlivou duší dítěte, která potřebuje intenzivní dlouhodobou péči a lidský přístup. V rámci omezených možností podporujeme (finančními i hmotnými dary) Klokánky i podobné organizace, které se v posledních dnech dostávají do nezaviněných a velmi vážných finančních potíží!

MÉDECINS SANS FRONTIÉRES / LÉKAŘŮM BEZ HRANIC

Médecins Sans Frontiéres, tedy Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Lékařům bez hranic pomáháme i my, přidejte se k nám a podpořme společně dobrou věc! Nezapomeňte, že nikdy nevíme, kdy podobnou pomoc budeme sami potřebovat.

NADAČNÍMU FONDU PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Někdy bývá složité oddělit zrno od plev. Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením OZP se nyní stala natolik neprůhlednou, že orientace v ní rozhodně není snadná. Místo skutečné pomoci zdravotně postiženým, řada zvučných projektů, firem, sdružení či asociací zpronevěřilo svou činnost podpoře svých členů, kteří tak parazitují na současném systému. Aktivitám Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) i projektu "Práce postižených" však důvěřujeme, a proto se jej snažíme podporovat.

NADAČNÍMU FONDU PROTI KORUPCI

Podporujeme jakýkoliv smysluplný projekt, který se snaží o nápravu a zviditelnění palčivých problémů současnosti, mezi které patří politická situace, děravá legislativa, nekompetentnost úřadů, všudypřítomná korupce, nevymahatelnost práva, úplatkářství, klientelismus. Mezi naše základní kréda patří morálka a čest. Pokud něco řekneme, tak to platí, a za ty, kterým tato hesla nejsou cizí, se budeme vždy bít.

POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ NÁS POTŘEBUJÍ

Aktivně přistupujeme nejen k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením OZP, ale spolupracujeme i s různými neziskovými společnostmi, školami či organizacemi, které pečují o zdravotně postižené. Snažíme se pomáhat všemi dostupnými prostředky, ať již v podobě finančních či materiálních darů, cenovým zvýhodněním, reklamou, realizací zakázkových prací nebo výrobků, marketingem nebo jinou formou vzájemné spolupráce. Vždy nás proto potěší, obdržíme-li děkovné dopisy, z nichž je patrné, že i drobnost byla přínosem a měla smysl.

KOUZLÍME ÚSMĚV NA TVÁŘI

Na všechny podněty ze strany firem, organizací či škol a jejich žádosti o dar nebo o pomoc se snažíme reagovat, a to i přesto, že naše možnosti, jakožto ryze české firmy v silně konkurenčním prostředí nadnárodních subjektů jsou značně omezené. Snažíme se vždy najít taková řešení, která pomohou. V minulosti jsme přispěli dary Základní škole z Dolních Bojanovic, Občanskému sdružení Partity, Projektu Enfaces, Životu bez bariér, Mateřské škole i Základní škole Svážná v Brně, mnoha domovům důchodců a zařízením pro péči o zdravotně postižené OZP. Našim cílem není podobnou pomocí se chlubit, protože pomáhat osobám potřebným nám zkrátka připadá normální. Často je pro nás tou nejcennější odměnou, když se nám podaří na čísi tváři vykouzlit úsměv.