Podporujeme a pomáháme

CHASU OBCE LUŽICE

Tradiční krojovaný ples jsme podpořili drobnými cenami do tomboly dle vlastního výběru z nabídky naši velkoobchodní prodejny v Hodoníně. Chasa si vybrala různé školní a psací potřeby, doplněné o drátěný archivační box na dokumenty.

GYMNÁZIUM A OA HODONÍN

Každoročně pořádaný ples školy jsme podpořili drobnými cenami do tomboly dle vlastního výběru z nabídky naši velkoobchodní prodejny v Hodoníně. Jednalo se o kalkulačky a plně vybavené penály psacími a kreslícími potřebami.

TJ SOKOL ŽAROŠICE

Dětský ples s karnevalem, který obec za podpory TJ Sokol obnovila po těžké covidové době, jsme podpořili cenami do tomboly. Vedoucí TJ Sokol využil možnost osobní návštěvy naši velkoobchodní prodejny v Hodoníně a vybral si z bohaté nabídky kalkulaček.

ZÁKLADNÍ ŠKOLU ŠLAPANICE

Ples škola pořádá ve spolupráci s TJ Sokol Šlapanice jako poděkování učitelům, nepedagogickým zaměstnancům, spolupracovníkům a ostatním příznivcům školy. Tuto akci jsme podpořili cenami do tomboly dle vlastního výběru ze široké nabídky našeho E-shopu. Jednalo se o meteostanice, termosky a ostatní kancelářské potřeby.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU ZEMĚMĚŘICKOU A GEOGRAFICKÉ GYMNÁZIUM PRAHA

Mezinárodní závod studentů v geodézii jsme podpořili věcné cenami pro účastníky závodu. Šlo o již 16. ročník této akce, letos poprvé pořádaný v České republice. Závodu se zúčastnilo na 130 soutěžících z Maďarska, Slovenska a České republiky. Věcné ceny si pořadatelé závodu vybrali ze široké nabídky našeho E-shopu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLU A MATEŘSKOU ŠKOLU RÁJEC - JESTŘEBÍ

Tradiční Májový ples, jehož zahájení mají na starosti žáci devátých tříd v podobě předtančení polonézy, jsme podpořili cenami do tomboly. Jednalo se o hrnky na kávu Lamart a kancelářské a psací potřeby dle vlastního výběru ze širokého sortimentu našeho E-shopu..

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Společnost KAMPI OFFICE se již od svého založení snaží dlouhodobě pomáhat osobám se zdravotním postižením a to nejen cestou přímého zaměstnávání, ale i finanční podporou, hmotnými dary, osvětou a bojem proti obcházení zákona o zaměstnanosti přefakturacemi nebo zneužíváním dotací.

KLOKÁNEK

Dlouhodobě podporujeme Klokánky – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nesouhlasíme s jakýmkoliv necitlivým přístupem státu vůči podobným projektům, nerozumíme podpoře pěstounské péče na úkor podobných, dlouhodobě fungujících projektů. V rámci omezených možností podporujeme (finančními i hmotnými dary) Klokánky i podobné organizace, které se zvláště v poslední době dostávají do vážných finančních potíží.

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES / LÉKAŘE BEZ HRANIC

Médecins Sans Frontières, tedy Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Lékařům bez hranic pomáháme i my, přidejte se k nám a podpořme společně dobrou věc. Nezapomeňte, že nikdy nevíme, kdy podobnou pomoc budeme sami potřebovat.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Někdy bývá složité oddělit zrno od plev. Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením se stala natolik neprůhlednou, že orientace v ní rozhodně není snadná. Místo skutečné pomoci zdravotně postiženým, řada zvučných projektů, firem, sdružení či asociací zpronevěřila svou činnost podpoře svých členů, kteří tak parazitují na současném systému. Aktivitám Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) i projektu "Práce postižených" však důvěřujeme, a snažíme se jej podporovat.

NADAČNÍ FONDU PROTI KORUPCI

Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se. Nadační fond proti korupci již od roku 2011 bojuje s korupcí v Česku. Podporuje občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Učí všechny generace tomu, jak se korupci postavit. Proto jej podporujeme.

POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ NÁS POTŘEBUJÍ

Aktivně přistupujeme nejen k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, ale spolupracujeme i s různými neziskovými společnostmi, školami či organizacemi, které pečují o zdravotně postižené. Na všechny podněty a žádosti o dary nebo o pomoc se snažíme reagovat, a to i přesto, že naše možnosti jsou omezené. Vždy hledáme řešení, která pomohou, ať již v podobě finančních či materiálních darů, cenovým zvýhodněním, reklamou, realizací zakázkových prací nebo výrobků, marketingem nebo jinou formou vzájemné spolupráce. Vždy nás proto potěší, obdržíme-li děkovné dopisy, z nichž je patrné, že i drobnost byla přínosem a měla smysl.