|  

Důležité informace - ke stažení | KAMPI OFFICE

Zákaznická linka 841 111 138
Důležité dokumenty

Důležité dokumenty

FIREMNÍ DOKUMENTY

NOVÝ REGISTR MPSV - BLIŽŠÍ INFORMACE

PLATNÁ LEGISLATIVA

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

SMLOUVY A DOHODY S ÚŘADEM PRÁCE

PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ STAVY OZP

Po poslední novelizaci zákona 435/2004, již ÚP nevydávají potvrzení o průměrných přepočtených stavech zaměstnanců se zdravotním postižením. Aktuální informace naleznete nově přímo v evidenci MPSV.

ARCHIV - PŘEPOČTENÉ STAVY OZP (ARCHIV)