E-fakturace

Společnost KAMPI OFFICE zasílá daňové doklady (faktury) v elektronické podobě ve formátu PDF nebo XML (ISDOC).

Elektronická fakturace je moderní, jednoduchý a efektivní způsob předávání daňových dokladů. Daňové doklady zasíláme e-mailem v oblíbeném formátu PDF, případně v XML formátu ve standardu ISDOC. Jedná se o moderní formu komunikace opírající se o platné zákony České republiky.

Co vám tento způsob fakturace přinese?

  • moderní formu komunikace a snadnou manipulaci s doklady
  • okamžitou dohledatelnost daňových dokladů
  • možnost elektronické archivace dokladů
  • úsporu prostoru při archivaci
  • časovou a finanční úsporu
  • možnost importu do vašeho Informačního systému
  • šetříte tak životní prostředí

Pro využívání všech výhod elektronických daňových dokladů ve formátu PDF a XML (ISDOC) je nutné se zaregistrovat a zadat e-mailovou adresu.

Jako adresa fakturační, tj. adresa na kterou máme E-faktury zasílat je po registraci považována adresa registrační, tj. adresa, která je zadána při registraci. Pokud chcete E-faktury zasílat na jinou adresu, můžete tuto adresu zadat a požádat o změnu ve vašem zákaznickém profilu.

Elektronická značka u daňového dokladu jednoznačně potvrzuje informaci o vystaviteli, tedy společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. a znemožňuje jakoukoli neautorizovanou úpravu faktury po jejím vystavení.

Elektronickou značkou je podepsán pouze PDF, případně XML (ISDOC) dokument obsahující fakturu, nikoli celý e-mail s fakturou. Fakturu je tak možno spolu s elektronickou značkou (podpisem) archivovat odděleně bez doprovodného e-mailu.

Na základě novely zákona o DPH (zákon č. 502/2012 Sb.), platné od 1.1. 2013, není již nutné pro faktury využívat speciální systémy pro elektronickou výměnu dat (EDI) a faktury nemusí být opatřeny ani elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Novela však zavádí nový pojem tzv. Auditní stopu. Jedná se o jednoznačné prokázání toku zdanitelného plnění od vzniku zdrojového dokumentu (objednávka) až po jeho ukončení (faktura). Jinými slovy tedy o zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti dokladu.

Jak to funguje v praxi?

Velmi jednoduše. Po provedení registrace a zadání mailové adresy do našeho systému budete se zbožím dostávat dodací list a fakturu budete dostávat již pouze e-mailem ve formátu PDF. K otevření formátu faktury není z vaší strany nutná žádná úprava a ani nepotřebujete žádný speciální software. Pro otevření dokumentu ve formátu pdf potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který je k dispozici zdarma. Na mnoha počítačích je navíc instalován již od výrobce počítače.

Můžete se tedy sami rozhodnout, zda si ji vytisknete, případně v kolika kopiích, nebo si ji uložíte v elektronickém formátu. Pokud vám nestačí PDF formát faktury, můžeme vám e-mailem spolu s fakturou v PDF formátu zasílat také XML (ISDOC) formát faktury. Díky tomuto formátu budete mít možnost importovat naše faktury přímo do vašeho informačního systému. Pokud se rozhodnete začít využívat formát XML (ISDOC), je potřeba nejdříve nastavit Váš informační systém, aby uměl tento formát zpracovat. XML je ve standardu ISDOC, což je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS a jeho popis si můžete stáhnout např. na http://isdoc.org/ nebo na http://www.isdoc.cz.

Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout